Návštěva výstavy Českých korunovačních klenotů

Publikováno 25.01.2023 07:46 Odbočka Frýdek Místek


Obrázek

Dne 24. 1.  jsme s uživatelkami navštívili Muzeum Bible v Jablunkově, kde jsme shlédli výstavu mistrovských replik Českých korunovačních klenotů. Byl to pro mnojhé nároný výlet, protože jsme jely linkovým autobusem do Třince a pak jsme přestoupily na autobus do Jaablunkova. Historii našich korunovačních klenotů  a historii vzniku replik nám přiblížil vedoucí muzea pan Hamrozi.

Výstava kromě Českých korunovačních klenotů také obsahuje mistrovskou repliku původního středového žezla a jablka Karla IV. Se Svatobáclavskou korunou tak tvoří jeden původní celek. Novější - zdobnější žezlo a koruna, jejichž originály lze vidět v Praze jsou vyrobeny později pro Ferdinanda I. Habsburského. Originály původních jsou uloženy v Rakousku. K nejzajímavějším exponátům bude patřit také ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda I., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další. Celou výstavu doplní některé jedinečné exponáty Muzea Bible v Jablunkově. Z výstavy jsme odcházely plné dojmů z krásy šperkú a slavné historie naší země.

Odpoledne jsme se přesunuly do centra města na oběd, kde jsme ještě plné dojmů z výstavy zhodnotily  naši akci, pozvaly jsme klientky na další naše akce. Uživatelky byly moc spokojené, výstava se jim moc líbila. Společně jsme pak opět odcestovaly domů do Frýdku-Místku přes Třinec.

Cílem této akce bylo naše uživatelky zapojit do společenského prostředí, zprostředkovat jim nové informace a poznat nové prostředí a město.


Obrázky