Návštěva ve hvězdárně

Publikováno 25.03.2022 11:07 Odbočka Kyjov


Obrázek

V malém městě Ždánice se třemi tisíci obyvateli, byla v roce 1965 na místě s dobrými světelnými podmínkami otevřena Hvězdárna. Planetárium bylo přidáno až o 23 let později. Od roku 2003 měnila několikrát majitele, kteří ji neudržovali a zařízení rozprodali. 
Od 21. března 2019, znovu, po desítek let byla Hvězdárna otevřena veřejnosti s novým, standartním vybavením. Hvězdárna se stala kolektivním členem České astronomické společnosti a příznivci hvězdárny založili Spolek Hvězdárna Oldřicha Kotíka.
A téměř na den, po třech letech jsme ji navštívili s našimi členy. Byla nás tlupa, čítající 20 kousků. Ujal se nás přímo pan vedoucí a bylo vidět, že se na naši skupinu připravoval velmi pečlivě, vědom si toho, že lidé nevidomí či se zbytky zraku toho moc na hvězdné obloze neuvidí, pořídil si spoustu trojrozměrného materiálu, dokonce mělo dojít i na hudební dýchánek. Leč, jeho zaujatost nám předat co nejvíce byla tak veliká, že budeme muset přijet ještě jednou, aby vše zamýšlené dokonáno bylo.
Pokud zavítáte do našeho okolí, vřele doporučujeme!


Obrázky

Uvítací řeč Uvítací řeč
Manuální otvírání kopule Manuální otvírání kopule
Ruční prohlídka dalekohledu Ruční prohlídka dalekohledu
Trojrozměrný model vesmírné rakety Trojrozměrný model vesmírné rakety
Model planet Model planet