Návštěva speciální třídy v Mateřské škole v Hořicích

Publikováno 25.06.2019 10:02 Odbočka Jičín


Obrázek

  V pátek 21. června 2019 jsme se vydali do Mateřské školy Husova v Hořicích. Kromě pěti tříd běžného typu zde mají i dvě speciální třídy pro děti se specifickými potřebami. Již jednou jsme zde byli a velice nás zaujalo, jak zdejší učitelky s dětmi pracují. Rádi jsme tedy využili pozvání paní učitelky Sůvové z třídy Sluníčko pro děti s kombinovanými vadami.

  V této třídě poskytují komplexní speciálně-pedagogickou a rehabilitační péči dětem s různým druhem a stupněm postižení. Navštěvuje ji celkem pět dětí, z toho jedna nevidomá holčička, která má ještě další pohybové vady. Při naší návštěvě se holčičce právě věnovala paní fyzioterapeutka, takže jsme mohli vidět, jak pečlivě se tady dětem věnují. Pro děti s postižením pohybového aparátu zde mají dobře vybavenou rehabilitační místnost. Kromě rehabilitace zde využívají i další terapie, jako např. arteterapie, ergoterapie, muzikoterapie, canisterapie, logopedická prevence nebo bazální stimulace. Zaujala nás relaxační místnost, kterou děti využívají nejen k odpočinku a spánku, ale i k terapiím. Působení této místnosti je opravdu příjemné. 

  My jsme s sebou na ukázku přivezli několik pomůcek a her pro děti se zrakovým postižením. Místní děti si hry vyzkoušely, každé dle svých možností a schopností. Nabídli jsme zdejšímu oddělení pomáhat a pozvali všechny pedagogické pracovnice k nám do Jičína. Nakonec nás paní Sůvová provedla po oddělení a ukázala i školní zahradu a park.  
   
  Nedávno byla škola i školní zahrada rekonstruována a zkrášlena. V zadní části zahrady vyrostla herní krajina s pahorky, hradem, motorickými prvky (zážitkové chodníčky, lana, zóna pro hry s přírodninami). Atmosféru zahrady dotvářejí dřevěné sochy, atypický altán a labyrint z proutí. Nově bylo vybudováno multifunkční mlhoviště, které slouží dětem v letních měsících nejen k osvěžení, ale i k pohybovým a smyslovým hrám. Na zahradě jsou pískoviště, dřevěné herní prvky, zahradní nábytek, plocha s brankami k míčovým hrám. Za školou je nově vytvořena zahrádka s pěstebními truhlíky a ovocnými stromky. Děti tu mají k trávení svého času opravdu skvělé podmínky.

  Děkujeme za pozvání a těšíme se zase někdy příště. 


Obrázky