Navštěva Záhlinic a tamního muzea Františka Skopalíka

Publikováno 29.01.2018 11:32 Odbočka Kroměříž


Obrázek

Velmi srdečně nás přivítala programová vedoucí muzea paní Václava Navrátilová, od které jsme se během příjemného vyprávění dověděli mnoho zajímavého o historii Záhlinic, samotného muzea, životě a práci Františka Skopalíka, tradicích souvisejících s lidovými kroji, jichž je paní Navrátilová nadšenou opatrovnicí.

Při prohlídce expozice muzea jsme se mohli dotýkat nejen vystavovaných předmětů, ale i krojů, a hmatem se tak seznámit s používanými materiály či jemnou strukturou krajek a bohatých výšivek.

Nebýt toho, že jsme museli pospíchat na zpáteční vlak, určitě bychom se rádi zdrželi déle, ale je možné, že se opět vypravíme na některou z akcí, které v Záhlinicích pravidelně pořádají.

Náš výlet jsme pak zakončili v Kroměříži dobrým obědem v restauraci Scéna.


Obrázky