Návštěva Vily Löw-Berr - 24. 5. 2018

Publikováno 24.05.2018 11:34 Odbočka Blansko


Vila Löw-Beer
Společně jedeme vlakem do Brna, potkáváme se povětšinou na vlakových zastávkách. A než se nadějeme, je tu hlavní stanice – Brno.

Naším cílem je Vila Löw-Berr v Brně.
Vila Löw-Beer v Brně je nejmladší pobočkou Muzea Brněnska. V letech 1913–1939
vila patřila Alfredu Löw-Beerovi, židovskému velkoprůmyslníkovi a obchodníku
s textilem, který věnoval na konci dvacátých let 20. století část pozemku své dceři
Gretě. Ta zde společně s manželem Fritzem Tugendhatem vybudovala v letech
1929-1930 rodinný dům – dnes světoznámouVilu Tugendhat.
V památkově obnovené Vile Löw-Beer je umístěna expozice nazvaná Svět brněnské
buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat. Veřejnosti je k dispozici knihovna. Expozici
doplňují krátkodobé výstavy v galerii Celnice. Pobyt návštěvníkům
zpříjemňuje kavárna Celnice.
My jsme si společně prošli eExpozice Svět brněnské buržoazie
mezi Löw-Beer a Tugendhat:
 Expozici si můžete projít individuálně, je bezbariérová
 V každou celou hodinu se koná krátký úvod průvodce
 Pracovní list je dostupný na pokladně v ceně vstupenky.
Pravda, tentokráte to nebylo pro nevidomé zcela ideální. Ale je to další zkušenost,
jak se přibližovat světu vidících.
V závěru společný pozdní oběd a zpátky vlakem do svých domovů.