Návštěva Mateřské školky Hořice s ukázkou canisterapie

Publikováno 27.04.2020 10:31 Odbočka Jičín


Obrázek

     Ve čtvrtek 12. března jičínská odbočka přijala pozvání na ukázku canisterapie. Po seznámení s pejskem a paní cvičitelkou se začali plnit úkoly. První z nich byl jídelní tác, tzn. děti schovávaly granule pod pokličky, druhým úkolem bylo hledání pokladu – paní cvičitelka označila cestu z tlapiček a děli zase značily cestu pejskovi. Posledním úkolem, byla hra na „ojídanou“. Odvážné děti si lehly na zem a paní cvičitelka je obložila granulemi. Šikovný pejsek jménem Jenny zvládla všechny připravené úkoly na výtečnou. Na závěr děti spokojeně odpočívaly na hřbetě Jeniny nebo se s ní mazlily.
     Děkujeme paní cvičitelce Zuzaně Kvasničkové za pěkné canisterapeutce vystoupení a především paní Bc. Michaele Sůvové za pozvání. Budeme se těšit na další spolupráci.


Obrázky