Návštěva Loštic a Hanáckého muzea v přírodě

Publikováno 19.07.2022 14:17 Odbočka Zlín


Obrázek

Je to už skoro tradice, kdy v letních měsících vyrážíme do Loštic za nákupem voňavých pochoutek, vždy spojených s dobrým jídlem a hlavně návštěvou krásných míst v okolí Loštic a Olomouce. V minulých letech jsme tyto návštěvy spojili s hradem Bouzov a lesnickým muzeem a zámkem v Úsově. Pro letošní výlet jsme si vybrali Hanácké muzeum v přírodě v obci Příkazy nedaleko Loštic. Tuto lokalitu jsme si zvolili nejen proto, že jsme chtěli využít příjemného, skoro letního, počasí a otevřenosti prostoru, kterou nám toto místo mohlo nabídnout, ale také proto, že jsme se o něm dozvěděli z našeho oddělení bariér, které pro nás mapuje přístupnost našich památek.

Už při příjezdu se nám dostalo milého přijetí od všech zaměstnanců v čele s panem PhDr. Petrem Voděsilem, Ph.D., vedoucím Hanáckého muzea v přírodě, který nás po krátkém úvodu předal průvodkyni, paní Zdence Zbořilové, díky které jsme se vrátili zpátky v čase, přesněji na konec 19. a začátek 20. století. Celá prohlídka byla o to zajímavější, že byla komentována v hanáčtině.  Postupně jsme s ní a dalšími zaměstnanci navštívili celý Kameníčkův grunt, od předsíně, přes kuchyň, světnici až po řemeslnou dílnu, dále jsme si prohlédli hospodářskou část s prádelnou, maštalí a chlévem. V každé místnosti pro nás byly připraveny exponáty, které jsme si mohli hapticky prohlédnout, a řada našich členů tak zavzpomínala na život, který tímto způsobem prožili. Bylo zajímavé pozorovat reakce všech přítomných na dobové vybavení celého gruntu, na jejich vzpomínky, které se jim vybavovaly při pohledu na veškeré zařízení místností a celého hospodářství. Mě osobně nadchla kuchyň, hlavně pec na pečení chleba a buchet, kterou bych brala i dnes. Jelikož peču chleba každý týden, tuto pec bych velmi ocenila. Naši návštěvu jsme ukončili prohlídkou rozsáhlé zahrady a stodoly se zemědělskými stroji.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům, jmenovitě naší průvodkyni paní Zbořilové, dále pak paní Nečadské a paní Šperlíkové, které nám ochotně ukazovaly a popisovaly věci, které někteří z nás vidět nemohli. Velké díky patří panu Urbanovi, který pro nás předměty pro haptickou prohlídku připravil a panu Vodešilovi, se kterým jsme tuto nezapomenutelnou návštěvu domlouvali.

Pokud nevíte kam se svými členy na výlet, návštěvu Hanáckého muzea v přírodě v Příkazech vřele doporučujeme.


Obrázky

část naší skupiny na náměstí v lošticích část naší skupiny na náměstí v lošticích
naše skupina na dvoře Hanáckého muzea naše skupina na dvoře Hanáckého muzea
naše skupina na dvoře Hanáckého muzea naše skupina na dvoře Hanáckého muzea
kuchyně v hanáckém muzeu kuchyně v hanáckém muzeu
světnice v hanáckém muzeu světnice v hanáckém muzeu
světnice v hanáckém muzeu světnice v hanáckém muzeu
rozsáhlá zahrada rozsáhlá zahrada
náš člen si hapticky prohlíží skříňku náš člen si hapticky prohlíží skříňku
naši členové si hapticky prohlíží nástroj na výrobu tvarůžek naši členové si hapticky prohlíží nástroj na výrobu tvarůžek