Návštěva Litomyšle - 27.8.2020

Publikováno 27.08.2020 11:54 Odbočka Blansko


Obrázek

Poslední prázdninový klub 27.8. jsme směřovali na zámek Litomyšl. Cesta byla náročná, ČD výluka, autobusem pak samá objížďka, ale dojeli jsme a zámek nám to vynahradil. Ve druhé polovině 16.stol. nechal zámek postavit Vratislav Nádherný z Pernštejna jako dar pro Marii Manrique de Lara. Jedním z pokladů zámku je divadlo z roku 1797, kde naše prohlídka začínala. Vše se nám líbilo, velmi příjemná byla i paní(nebo slečna) průvpdkyně. Ještě jsme si prohlédli kostel Povýšení sv. Kříže, pověstné náměstí, starou radnici s orlojem a náš výlet ukončili obědem a kafíčkem. Při cestě zpět jsme si popovídali a budeme se těšit na příští setkání.


Obrázky