Návštěva Knihovny Kroměřížska

Publikováno 28.11.2016 12:13 Odbočka Kroměříž


Obrázek

V knihovně nás přivítaly paní Kamila Brablíková a Soňa Bosáková, které nám nejprve vyprávěly o poskytovaných službách a akcích pořádaných pro návštěvníky. Poté nás provedly jednotlivými odděleními knihovny. Navštívili jsme mimo jiné hudební odděleni, oddělení pro dospělé s čítárnou periodik a dětské oddělení, kde připravují nejrůznější programy pro děti. Získali jsme také zajímavé informace o biblioterapii a vlastnoručně si vyzkoušeli keramické pexeso pro zrakově postižené a haptické obrázky zvířátek z různých materiálů. Pracovníkům knihovny děkujeme za vstřícnost a příjemný zážitek.


Obrázky