Návštěva Botanické zahrady v Prostějově

Publikováno 04.06.2018 08:37 Odbočka Přerov


Obrázek

Poslední květnový den se vypravilo 12 osob z přerovské odbočky do Prostějova. Na nádraží nás čekala paní Boženka Bartošková, pracovnice SONS Prostějov, která se nabídla jako doprovod do Botanické zahrady Petra Albrechta. Cestou jsme procházeli kolem prostějovské odbočky SONS. Byli jsme zvědaví, jak jejich prostory vypadají a odbočku na chvíli navštívili. Zrovna u nich probíhalo pletení z pedigu, tak jsme pochválili jejich výrobky, pozdravili pracovnice a pokračovali směrem k zahradě.
Byli jsme překvapeni, když se mezi rodinnými domy objevila brána - vstup do Botanické zahrady. Za ní pokračovalo mnoho cestiček a stromů, okolo kterých kvetly známé i méně známé rostliny. Většina měla poblíž cedulku s popiskem, i v Braillu. Po celé zahradě byly umístěné lavičky, ze kterých jsme i tak mohli ze stínů stromů krásu zahrady pozorovat. Po celou dvouhodinovou návštěvu nás provázela pracovnice zahrady, která nám vše "zelené" detailně popisovala. Účastníkům se tato exkurze velmi líbila a jsme přesvědčeni, že návštěvu časem zopakujeme. Už teď se těšíme.
Pracovnice odbočky SONS Přerov


Botanická zahrada v Prostějově byla založena roku 1933 pro potřeby škol a veřejnosti. Při svém založení byla zaměřena na regionální flóru, takže její základ tvořilo hlavně rostlinstvo, které se nacházelo v prostějovském okrese. Nejvíc utrpěla za 2. sv. války, kdy část zahrady sousedící s kasárnami zabrala německá armáda. Po válce sice došlo k obnově, ale již nedosáhla své původní rozlohy. Dnes je složení druhů rostlin přizpůsobeno především požadavkům výuky na školách prvního a druhého stupně. Účelem a posláním botanické zahrady je poskytovat návštěvníkům základní údaje o rostlinách, jejich hodnotách, účincích, ale i k relaxaci. Od roku 1986 je prostějovská botanická zahrada zařazena do mezinárodního seznamu botanických zahrad.

V roce 2012 byla botanická zahrada pojmenována po RNDr. Petru Albrechtovi (1961 - 2011), který byl význačnou osobností ochránců přírody v Prostějově, ale i člen městského zastupitelstva, který tragicky zemřel s rodinou při nezaviněné autonehodě. V roce 2014 byla zahrada rozšířena do části bývalého vojenského areálu. Dnes je v botanické zahradě na 1500 rostlin ze 105 čeledí a menší počet dřevin. Rozloha činí asi 4 600 m2.
(zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=5189&PARAM=11&tid=14646&pos=800)


Obrázky