Návštěva Arcidiecézního muzea v Olomouci

Publikováno 10.08.2023 16:02 Odbočka Olomouc


Obrázek

Tato unikátní instituce zachycuje historii Olomouce, zejména pak církevních staveb soustředěných na Svatováclavském návrší, od konce 10. století. Součástí areálu byl románský palác moravských biskupů u baziliky sv. Václava na olomouckém Přemyslovském hradě.  Muzeum bylo založeno v roce 1998 jako první muzeum v České republice orientované na duchovní kulturu. 
Vedení Muzea umění Olomouc, pod jehož správu Arcidiecézní muzeum spadá, bylo od samého začátku velmi vstřícné vůči návštěvníkům se zrakovým postižením. K dispozici je audioprůvodce, kterého si návštěvníci mohou vyžádat při zakoupení vstupenky, ev. zájemci si mohou poslechnout jednotlivá zastavení ještě před návštěvou na internetových stránkách muzea. Komentované prohlídky, jež je nutno objednat pro skupiny předem, vedou je vyškolení průvodci, kteří umožní si vytipované artefakty prohlédnout hmatem. Před několika lety uspořádalo muzeum výstavu „Doteky Olomouckého hradu“ s podtitulem výstava nejen pro nevidomé. Před dvěma lety bylo muzeum uzavřeno a všechny expozice prošly náročnou rekonstrukcí a byly doplněny novými artefakty. 
Počítá se v blízké budoucnosti také s obnovením a rozšířením haptické expozice.  Muzeum bylo opět otevřeno 24. dubna tohoto roku. Návštěva skupiny členů OO SONS Olomouc se uskutečnila 20. července. Naší průvodkyní byla kurátorka expozic muzea Mgr. Gabriela Elbelová. Pro rozsáhlost expozic vedla naše trasa jen částí muzea. Nejprve do kočárovny, kde jsme si mohli prohlédnout a jen lehce dotknout zlatého kočáru biskupa Ferdinanda Troyera. Odtud pak po bezbariérových chodnících do suterénních prostor až k základům stavby, někdejšího purkrabství a kapitulního děkanství, dokonce i k torzu základů Olomouckého hradu. Prošli jsme křížovou chodbou a vstoupili do paláce biskupa Jindřicha Zdíka, který ve 12. století dokončil dříve započatou stavbu baziliky sv. Václava. Zde jsme si mohli hmatem prohlédnout bronzový model původní románské stavby, která pak doznala mnoha změn 
a v 19. století byla již jako katedrála rozsáhlou rekonstrukcí přestavěna ve stylu novogotického romantismu. Na závěr prohlídky jsme naší průvodkyni poděkovali za nevšední zážitek a ona zase na oplátku pochválila nás, že jsme byli pozornými a zvídavými návštěvníky. Určitě Arcidiecézní muzeum navštívíme v dohledné době znovu. Čekají nás horní patra muzea a „krvavá pavlač“, kde byl údajně zavražděn poslední Přemyslovec Václav III. a mezi mnoha artefakty další tři bronzové modely. 
Už teď se opravdu těšíme. 

Jan Příborský


Obrázky