Naše výstava v Galerii Hippo

Publikováno 08.10.2020 10:11 Odbočka Trutnov


Obrázek

 

Všichni společně jsme navštívili „Výstavu výtvarných prací klientů a členů SONS Trutnov“ v Galerii Hippo. Popsali jsme si jednotlivá díla a přečetli verše, které dokreslovaly atmosféru jednotlivých obrázků. Všichni přítomní byli až dojatí, že i se zrakovým handicapem mohou být autory děl na veřejné výstavě.

Výtvarné práce i celá tato výstava mohla vzniknout jen díky spolupráci s místní ZUŠ. Tímto moc děkujeme vedení ZUŠ za vstřícnost . Poděkování patří i paní Holomíčkové, panu Gondekovi, panu Skučkovi, kteří se přímo na přípravě výstavy podíleli, a panu Ruferovi, který tento kulturní počin zasponzoroval. Děkujeme.

 


Obrázky