Naše dvacetiletá SONS

Publikováno 15.06.2016 18:30 Odbočka Česká Lípa


Obrázek

Naše dvacetiletá organizace SONS

 

Využili jsme příležitosti 20.výročí založení SONS k uspořádání oslavy v  klubovně.

Vždyť  SONS si to zaslouží. A tak jsme si připomenuli „jak šel čas“ a hlavně se zaměřili na historii organizování nevidomých a slabozrakých u nás na Českolipsku.

 

„Ta začala v roce 1950, kdy byl založen Český svaz invalidů a zrakově postižení občané se stali jeho součástí, ale ve svazu jich bylo nejméně a tak měli na dění v této organizaci minimální vliv. Teprve v roce 1967 byla v České Lípě založena samostatná základní organizace nevidomých, která čítala 16 členů. Prvním předsedou této organizace byl pan Bohumil Doucha. Po jeho odchodu se v letech 1975 až 1990  vystřídali ve funkci předsedy základní organizace nevidomých v České Lípě pan Jiří Ivančík, pan Josef Hejl st., pan Jaroslav Kotek, pan František Špaček a pan Stanislav Obal. 

Po sametové revoluci byla 3.prosince 1989 založena Česká unie nevidomých a slabozrakých a 22.dubna 1990 společnost nevidomých a slabozrakých, ve které se českolipští nevidomí a slabozrací převážně organizovali. V čele byl pan Miloslav Lauer.

Po jeho neočekávaném odchodu v polovině roku 1993 se stal novým předsedou pan ing. Miroslav Šetek, který společně s panem Stanislavem Obalem zastupoval nevidomé z Českolipského  okresu  na 3.mimořádném sjezdu v Hradci Králové, kde 16.června 1996 došlo ke sloučení České unie nevidomých a slabozrakých se Společností nevidomých a slabozrakých v jedinou Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ve zkratce SONS. Na oblastním shromáždění 1.prosince 2008  byla novou  předsedkyní  zvolena – poprvé žena - ing. Hana Petrášová. Naše současná předsedkyně paní Jana Řehořková převzala funkci po volbách 19.listopadu 2015.“    Čerpáno z kroniky OO SONS Česká Lípa

 

 

Na naše slavnostní setkání jsme pozvali paní starostku České Lípy Mgr. Romanu Žateckou a ta naše pozvání přijala a na návštěvu přinesla i milé dárečky. Bylo to velice příjemné setkání.

Slavnostní program obohatil svým zpěvem  pan Radek Žalud, se kterým si zazpíval i náš člen Petr Miro. Oba pány doprovázela na klávesy Soňa Mirová. Hrou na flétnu pak doplnil hudební program syn naší předsedkyně Jakub Řehořek. Programem nás provázela Lída.

O pohoštění se ve velké míře zasloužili naši členové a všechno občerstvení pak v kuchyňce připravili a naservírovali Jindřich s Barbarou a na stoly po celou dobu roznášela Eva.

Všichni jsme se dobře bavili, zazpívali si s Radkem, dokonce si někteří i zatancovali.

 

SONSu je dvacet let. S pohledu člověka krásný věk plný elánu a cílů. Přejme si tedy společně, ať nám elán nechybí a máme stále nějaké cíle a ať se nám je daří plnit.

 

 

 


Obrázky