Naše aktivity

Publikováno 30.05.2016 15:34 Odbočka Vrchlabi


Obrázek

Naše odbočka ve Vrchlabí byla založena již roku 1997. První předsedové se snažili vyhledávat lidi nevidomé a s těžkým zrakovým postižením. Vytvářet pro ně různé aktivity. Všechny společné aktivity byly pořádané v restauračních zařízeních a činnost měla dobrovolný a svépomocný charakter. Předsedové se měnili, profesionalita sdružení byla v celku nízká.

Činnost odbočky postupně upadala, odbočka fungovala nepravidelně, členů ubývalo. Dokonce zhruba před osmi lety měla odbočka pouhých 15 členů.

V roce 2014 ale došlo k radikální změně. Odbočka dostala nového pracovníka a cílem bylo ji "rehabilitovat" a zajistit prostory pro provozování kontaktního pracoviště.

V září 2015 za vydatné pomoci města Vrchlabí a ústředí SONS dostala Oblastní odbočka Vrchlabí nové prostry, kde nyní provozuje kontaktní pracoviště a většinu aktivit pro členy, ale i pro veřejnost. Počet členů stoupl na 36.

V současné době se naše odbočka těší dvěma stálými zaměstnanci. Má vyhovující prostory s kompletním zázemím. Činnost odbočky podporuje jak město Vrchlabí, tak přilehlé obce - Lánov, Horní Kalná, Rudník, Prosečné, ale i několik firem a jednotlivců.

A co děláme?

Provozujeme poradenství pro veřejnost i členy naší odbočky.

Spolupracujeme s domovy pro seniory ve Vrchlabí a Rudníku.

Nabízíme mnoho volnočasových aktivit - výtvarné dílny, barvení vajíček, společné tvoření, výlety, přednášky..

Nabídli jsme ucelený kurz trénování paměti - který bude v dalších blocích pokračovat.

Aktivně se podílíme na sbírce Bílá pastelka.

Pořádáme dny otevřených dveří.

Poskytujeme registrovanou dobrovolnickou službu.

Prezentujeme práci našich členů na výstavách ve spolupráci se ZUŠ.

Spolupořádáme festival neziskových organizací "Zažít město jinak"

Pořádáme pobyty a výlety.

Půjčujeme drobné pomůcky pro nevidomé a slabozraké.

Nabízíme časopisy ve zvětšeném černotisku.

Zprostředkujeme služby navigačního centra, právní poradny, prodejny kompenzačních pomůcek, spolupráci s Tyfloservisem HK.

 

A co chystáme?

Plánů máme mnoho. Vše je v současné době v jakémsi zkušebním provozu a dále budeme vybírat nejoblíbenější aktivity a nabízet další novinky, které pomohou našim členům být "šťastnější a sám sebou".


Obrázky

Vánoční trhy Vánoční trhy
Trénování paměti Trénování paměti
Solná jeskyně Solná jeskyně
Pobyt Kostelec nad Orlicí Pobyt Kostelec nad Orlicí
Jarní výtvarné dílny Jarní výtvarné dílny
Pracovnice OO SONS Vrchlabí Pracovnice OO SONS Vrchlabí
Akce KRNAP - Tma přede mnou... Akce KRNAP - Tma přede mnou...
Přednáška - Nový Zéland Přednáška - Nový Zéland
Výlet Špindlerův Mlýn Výlet Špindlerův Mlýn