Nasazení Čechů na nucené práce v Norsku v době války 1939-45 - 19. 5. 2022

Publikováno 19.05.2022 13:52 Odbočka Blansko


Obrázek

19.5.2022 jsme navštívili výstavu v prostorách radnice v Boskovicích, která přiblížila život a práci nasazených čechů v Norsku. V době války bylo přibližně 2000 mužů z tehdejšího Protektorátu nasazeno na práce do Norska, kde byli využiti na práce vojenských opevnění a bunkrů. Kriterium pro práci byla zejména dobrá fyzická kondice. Češi měli jakoby výhodu v tom, že jako příslušníci protektorátu, začleněného do Říše měli ve volném čase poměrně volný režim. A tak se mohli volně pohybovat po okolí a dokonce mohli mít fotoaparát. Bydleli ale v pracovních táborech. Po kapitulaci Německa zůstali Češi ještě v Norsku skoro čtyři měsíce, než byli repatriováni do vlasti. Měli příležitost lépe poznat Norsko i jeho obyvatele. Někteří se i v Norsku oženili. Po návratu do vlasti se ještě dlouhá léta setkávali a i s Nory si léta dopisovali.


Obrázky