Napsali o nás: Nemocnice Šumperk - Společně pomáháme

Publikováno 05.10.2023 09:59 Odbočka Šumperk


Obrázek

NEMOCNICE ŠUMPERK

SPOLEČNĚ POMÁHÁME

 

Mluvící váha, pískající hladinka nebo audiočtečka nalepovacích štítků. Aneb jak vypadá život bez světla…

Ohřát si vodu v rychlovarné konvici, zapnout si a nastavit správně mikrovlnou troubu nebo si na kuchyňské váze zvážit množství mouky do nového receptu na ovocný koláč.

Pro zdravé lidi naprosto samozřejmá věc. V Česku však žije mnoho lidí, pro které to taková samozřejmost není. To proto, že žijí s těžkým zrakovým hendikepem. Navzdory svému postižení však často dokáží překonat nepředstavitelné výzvy a inspirovat ostatní k tomu, aby na svůj život nerezignovali a prožívali ho, pokud možno, co nejvíc plnohodnotně a smysluplně. V České republice existuje několik organizací, které se snaží lidem se zrakovým hendikepem život co nejvíc usnadnit. Je mezi nimi i Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), která zde pomáhá prostřednictvím svých 70 odboček (ano, čtete správně, odboček) nevidomým lidem už od roku 1996. Jak konkrétně dnes spolek SONS pomáhá, vysvětluje čtenářům našeho magazínu předsedkyně Oblastní odbočky Šumperk Bc. Renata Jandrtová a koordinátorka dobrovolníků Libuše Skálová. „Mezi hlavní činnosti a služby, které SONS nabízí, patří sociálně aktivizační programy pro těžce zrakově postižené jedince. Jedná se o organizaci volnočasových aktivit, svépomocné skupiny a aktivizační kluby. Také poskytujeme základní poradenství ohledně možností kompenzace zrakového postižení a nabízíme i ucelené informace o poskytovatelích služeb pro zrakově postižené osoby,“ vysvětluje Renata Jandrtová s tím, že další důležitou součástí jejich služeb je

i technické poradenství, a to zejména při výběru pomůcek a jejich užívání. Členové odboček v Praze poskytují i právní a pracovně právní poradenství.

SONS se rovněž angažuje v rozvoji dovedností získaných v programech základní rehabilitace, jako je vaření, práce v domácnosti nebo čtení. Také šumperská odbočka disponuje cvičnou kuchyní, ve které se lidé se zrakovým handicapem mohou naučit obsluhovat základní spotřebiče a vyzkoušet si, jak si je možno kuchyň přizpůsobit za pomocí běžně dostupných pomůcek. Renata Jandrtová vysvětluje, že slepci využívají například samolepící gelová kolečka k označení tlačítek na kávovaru či sporáku. „Tak si jsou schopni všichni členové bez problému nápoj připravit čistě za použití hmatu....

Samozřejmě i v kuchyni se nacházejí pomůcky speciálně určené pro nevidomé, jako je například mluvící váha, hladinka, která začne pískat ve chvíli, když uživatel dosáhne dostatečného množství vody v hrníčku, nebo také audiočtečka nalepovacích štítků, umožňující uživateli nahrát si hlasovou poznámku k širokému spektru předmětů, jež běžně používá, například na potraviny,“ doplňuje předsedkyně šumperské odbočky. Ta navíc nově disponuje také 3D tiskárnou, na které se členové budou učit a budou si díky tomu moci některé pomůcky, nebo hry vytvořit svépomocí.

S šumperskou oblastní odbočkou spolupracuje také Nemocnice Šumperk. Rozhodla se podpořit unikátní rekondiční cyklistický pobyt v Hradci Králové, který vznikl z iniciativy členů odbočky SONS už před 20 lety. „Jelikož pánové Melich a Řežucha zbožňovali cyklistiku, přišli s nápadem jezdit na tandemech – dvoukolech, což ve výsledku umožnilo zrakově postiženým zažít mnohá dobrodružství. Při jízdě na tandemu se zrakově postižený cyklista nachází vzadu a má před sebou řidiče tandemu, který mu zároveň slouží jako průvodce v neznámém prostředí. Od doby svých skromných začátků v roce 2003, kdy se kola i účastníci museli dopravovat vlakem, se pobyty značně posunuly,“ poodhaluje víc ze světa zrakově postižených Renata Jandrtová.

Letošní pobyt, který proběhl v termínu od 8. do 15. července v penzionu U mlýna na předměstí Hradce Králové, si užilo 11 těžce zrakově postižených účastníků i jejich 11 průvodců.

Nevidomí měli v průběhu týdne doslova nabitý program, který byl připraven tak, aby jim nabídl nezapomenutelné zážitky. SONS jim zajistil například speciální audio a haptické prohlídky. Navštívili tak například Labskou vodní elektrárnu a Infocentrum Hučák, Hospital Kuks, kde se mohli seznámit s historií tohoto místa. V Třebechovickém muzeu betlémů měli možnost osahat si speciální papírové modely, aby si lépe představili umělecká díla. Největší úspěch ale slavila návštěva zoologické zahrady Dvůr Králové, kde si mohli vychutnat kontakt s různými zvířaty, pohladit jejich kožešiny, a dokonce osahat lebky, což jim pomohlo získat lepší představu o exotických zvířatech. Také byli plavat a vyzkoušeli si simulovanou střelbu. Na všechny tyto výlety vyráželi zrakově postižení právě na tandemech. Jelikož jim letos vyšlo opravdu krásné počasí, najezdili se svými „sparing partnery“ v průměru 40 kilometrů denně.

Plánování rekondičního pobytu je záležitostí velmi náročnou, vyžadující pečlivé a dlouhodobé přípravy. Už téměř rok dopředu členové navrhují a diskutují o místech, kam by se rádi vydali na své další dobrodružství. Každý detail musí

být promyšlený, a to od zajištění vhodného ubytování, které disponuje parkovacími možnostmi pro tandemy, až po odhad počtu účastníků a hledání finančních prostředků na realizaci celého projektu. Důležité je také zajistit zázemí pro bezpečnost a pohodu účastníků během celého pobytu. Je třeba zorganizovat zdravotní péči a servis kol. Program je  nutné pružně uzpůsobovat aktuálnímu počasí, aby pobyty byly co nejbezpečnější a nejkomfortnější. Není neobvyklé, že během pobytu dochází ke změnám plánů kvůli neočekávaným

podmínkám. Na těchto pobytech se odehrávají také mnohé osobité příběhy.

Mezi nimi najdeme i inspirativní příklady lásky a dobrodružství. Pobytů se účastní i manželský pár. Přestože už oba oslavili sedmdesátku a mají za sebou již řadu životních etap, jejich nadšení pro dobrodružství na tandemech nehasne.

Společně už prožili neuvěřitelných devatenáct výletů, které jim umožnily

objevovat nová místa, navazovat nová přátelství a vytvářet nezapomenutelné vzpomínky. Kromě toho se na výletech s tímto neobvyklým dopravním prostředkem může také odehrát romance. Jedinečný je tak příběh nevidomého

muže, který se během jednoho ze svých pobytů zamiloval do řidičky svého tandemu. Z tohoto setkání vykvetl krásný vztah, který nakonec vyústil ve sňatek.

Na otázku, jak vnímají pohled společnosti na osoby se zdravotním postižením, se obě dámy ze SONS shodují, že největším problémem je nedostatečná informovanost veřejnosti. „Běžní lidé si často ani neuvědomují, že mohou

svým jednáním postiženým osobám vytvářet nepříjemné situace. Jeden z příkladů za všechny jsou například reklamní cedule umístěné na hlavních třídách nebo zahrádky restaurací, které stojí v tzv. vodivé linii, určené pro nevidomé. Tato linie je vytyčena rozdílnými dlažebními kostkami a nevidomé osoby se jí mohou při své cestě „přidržovat“. Tyto malé nepříjemnosti mohou znesnadnit každodenní život těžce zrakově postižených osob,“ vysvětluje koordinátorka dobrovolníků z šumperské odbočky Libuše Skálová. Dalším problémem je podle ní i to, že v dnešní době lidé stále častěji nosí sluchátka a jsou více zaměřeni na svůj vlastní svět. To vede k tomu, že často nevnímají, když je někdo požádá o pomoc či asistenci, například na přechodu s nefungující zvukovou signalizací. Nicméně Libuše Skálová i Renata Jandrtová zdůrazňují, že v české společnosti si lidé ve většině případů stále zachovávají otevřený a přívětivý postoj k lidem se zrakovým postižením. Dává jim to tak naději, že rostoucí snaha o informovanost i vzájemná podpora přinesou v budoucnu pozitivní změny i lepší porozumění mezi různými skupinami ve společnosti. Klíčem k úspěchu je podle nich hlavně edukace a osvěta. Spolupráce mezi organizacemi jako je například SONS a veřejností je důležitá, aby překážky, na které lidé se zrakovým postižením dennodenně naráží, bylo ve společnosti co  nejméně, tak aby mohli svůj život prožívat s pocitem důstojnosti a rovnocennosti. Organizace SONS má před sebou mnoho plánů a cílů, které

směřují k dalšímu rozvoji a poskytování lepších služeb osobám se zrakovým postižením a edukaci široké veřejnosti. Jedním z plánů je dovybavit nová tandemová kola. Rozvoj sídla organizace SONS je také důležitým krokem, aby byl dostatečný prostor pro poskytování podpory a služeb všem zrakově postiženým. Dalším z plánů do budoucna je pořízení reflexních vest s nápisy „nevidomý“ a „průvodce“. Tyto vesty by mohly zabránit různým situacím, které nyní často vznikají kvůli nepochopení okolí. Nicméně hlavním problémem, se kterým se organizace aktuálně potýká, je nedostatek dobrovolníků. Jejich přítomnost je klíčová nejen pro absolvování rekondičních pobytů jako průvodců na tandemech, ale také pro pravidelnou podporu a asistenci v sídle organizace, a to zejména v dopoledních hodinách. Každého, kdo má zájem pomoci a zapojit se do aktivit organizace, přivítají ve všech odbočkách SONS doslova s otevřenou náručí.

 

 

- převzato magazín Šumperské nemocnice a.s. -