Nahlédněte do kroužku Trénování paměti

Publikováno 29.04.2020 14:12 Odbočka Šumperk


Obrázek

 

 

 

 

nahlédněte do kroužku trénování paměti

 

 

Milí čtenáři, uživatelé služeb a členové šumperské odbočky SONS :).

Pro TY, kteří pravidelně dostáváte námi publikovaný časopis Zvoneček, nebude žádnou neznámou, že se po celý rok snažíme o zajištění různých akcí, výletů, setkání a také pravidelných klubových aktivit, při kterých dbáme na jejich pestrost a různorodost. Mezi opakující se aktivizační služby patří kluby a kroužky, no a o jednom takovém kroužku pod názvem „Trénování paměti“ bych Vám ráda napsala.

 Nejsem sice žádná studovaná lektorka a tehdy (už jsou tomu téměř tři roky), když se zrodil nápad provozovat trénink paměti pro naše lidičky i u nás na odbočce, a já byla postavena do role lektora – trenéra, zhostila jsem se tohoto úkolu sice s malými obavami, ale za to s velkou chutí. Po zakoupení několika knih s touto tématikou od skvělé autorky Jitky Suché, nabita novými znalostmi, jsem se mohla pustit do práce.

   Všichni mi určitě dáte za pravdu, že dobrá paměť a veselá mysl, je pro život důležitá. Vždyť právě paměť nás provází celým životem, umožňuje nám pracovat, věnovat se svým zálibám, koníčkům a hlavně uchovávat to nejcennější co máme – vzpomínky a zážitky, proto je třeba ji poctivě a to hlavně ve vyšším věku trénovat.

JAK ALE NA TO?

Říkala jsem si, že člověk, který si dokáže po celý život podle svých možností hrát, zůstává fyzicky i duševně aktivní a fit. Já si hraji ráda, tak se tedy snažím hodiny tréninku paměti vést zábavnou formou za pomoci nejrůznějších her a kvízů přizpůsobených zrakově postiženým.

Díky knížkám paní Suché, které jsou mými velkými pomocníky a z kterých neustále čerpám, zjišťuji, že při hře se skvěle trénuje pozornost a paměť, cvičí se koncentrace a schopnost reakce, oživuje se slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti, vyměňují se zkušenosti, znalosti, vzpomínky. U kolektivních her (a to vše zábavnou a nenásilnou formou) si navíc uvědomíte své schopnosti a dovednosti,

tím se vám posílí sebevědomí, probudí se radost k životu a lépe zvládnete to, co se zdálo být těžké.

No ne nadarmo se říká: „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ.“                                                                               

 A teď si dovolím napsat i za těch 9 uživatelů, kteří se každé třetí úterý v měsíci pravidelně v klubovně SONS na Trénink paměti schází, že si u toho procvičování mozkových závitů někdy užijeme spoustu legrace