Naftařina

Publikováno 20.09.2023 07:47 Odbočka Kyjov


Obrázek

Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně sídlí v budově bývalých kasáren a v roce 2006 jej založila skupina nadšenců-dobrovolníků. Jeden z nich byl i naším průvodcem. Postupně jsme prošli ve vnitřní expozici historickým, technickým, geologickým sálem, sbírkou minerálů. Pak jsme přešli na expozici venkovní, která je tvořena technologickým parkem a geoparkem. Během prohlídky jsme se z úst našeho průvodce dovídali vše o historii těžby nafty, o způsobu vyhledávání ložisek ropy a jak následně těžba surovin probíhala, jak ložiska ropy vlastně vznikala a jakým způsobem se tato surovina dále zpracovávala.
Nezůstalo jenom u suchého povídání, ale měli jsme možnost exponáty muzea poznávat dotykem, čichem, prostě ta správná intteraktivní exkurze to byla.


Obrázky