Na měsíc září jsme pro vás připravili:

Publikováno 02.09.2019 00:23 Odbočka Kyjov


Obrázek

 

 

 

 

 

2.9.                      ve 14:00 hodin

Klubové setkání v Kyjově

 

3.9.                      od 10:00 hodin

Den otevřených dveří v našich prostorách

 

4.9.                      ve 14:00 hodin

Výtvarná dílna - příprava

 

4.9.                      v 16:00 hodin

Zkouška Panterky

 

5.9.                      Turistika

Lednice

 

6.9.                      v 14:30 hodin

Zkouška Pastelky

 

6.9.                      v 15:30 hodin

Zkouška Panterky

 

9.9.                      v 10:00 hodin

Literární kroužek

 

9.9.                      ve 14:00 hodin

Beseda s nevidomým spisovatelem (Jirka Maršálek)

 

10.9.             v 10:00 hodin

Trénink paměti

 

11.9.             v 10:00 hodin

Fit club - cvičení v přírodě

 

16.9.             v 10:00 hodin

Komentovaná prohlídka historickým Kyjovem

 

16.9.             ve 14:00 hodin

Klubové setkání v Kyjově

 

16.9.             v 16:00 hodin

Zkouška Panterky

 

18.9.             v 07:00 hodin

Chrlická žaba - sportovní klání i za naší účasti

 

18.9.             ve 14:00 hodin

Výtvarná dílna

 

19.9.            v 9:00 hodin

Setkání seniorů kyjovské odbočky

 

20.9.             v 9:30 hodin

Návštěva klientů Denního stacionáře DPS Kyjov

 

20.9.              v 15:30 hodin

Zkouška pěveckého sboru Pastelky

 

20.9.              v 16:30 hodin

Zkouška tanečního souboru Panterky

 

21.9.             od 10:00 hodin

Zažít Kyjov jinak

 

23.9.             ve 14:00 hodin

Beseda - vzpomínky na dovolenou

 

24.9.             v 10:00 hodin

Fit club - cvičení v přírodě

 

25.9.             v 09:00 hodin

Den plný pohybu v Olomouci

 

27.9.             od 16:00 hodin

Den seniorů Hodonín - vystoupení Pastelky a Panterky

 

28.9.             v 8:26 hodin

Uzavírání studánky Bezdynky

 

30.9.             ve 13:00 hodin

Centrum sociálních služeb v Kyjově bude slavnostně otevírat zrekultivované zahrady a v doprovodném programu vystoupí i naše Pastelky.