Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“

Publikováno 14.12.2016 09:58 Odbočka Olomouc


Obrázek
Začíná: 09.12.2016 13:00
Končí: 20.12.2009 16:00
Kde: Olomouc

Důležitým bodem setkání bylo předání „Pamětního listu“ paní Květoslavě Nejeschlebové, dlouholeté předsedkyni. 
Nejvyšší ocenění její práce je opravdu na místě, zanechala za sebou obrovský kus práce, které si velmi váží naše Oblastní rada, určitě všichni členové naší odbočky, ale i představitelé vedení SONS.
I z tohoto místa naší milé Květě upřímně blahopřejeme!

Dalším bodem shromáždění byla doplňující volba nové členky do Oblastní rady odbočky. Začátkem druhého pololetí 2016 byla do rady kooptována dlouholetá členka Taťána Grolichová a dle stanov SONS bylo třeba kooptaci potvrdit volbou na oblastním shromáždění. Naprostou většinou hlasů přítomných členů byla Táňa Grolichová do Oblastní rady zvolena. Blahopřejeme.

V druhé části po občerstvení přišel mezi nás malý slavnostní průvod včele s Mikulášem alias všem známým Tondou Dočkalem. Doprovázeným krásným andělem - slečnou Lucií a skoro opravdickou čerticí – Renatkou Ventrubovou.
Mikuláš se svým doprovodem promluvil k přítomným a pak úplně všechny s patřičnými průpovídkami a napomenutími obešel a nakonec i drobné pamlsky předal.
Mikulášskou a adventní atmosféru doplnila bohatá tombola, do níž přispěli také mnozí naši členové, za což jim patří náš dík.
Populární žertovná tombola potěšila a rozesmála mnohé z nás, každý s napětím čekal, kdy právě on bude ten vyvolený. Míla Nemravová by se dala, již po několika úspěšně organizovaných těchto tombolách, nazvat odbornicí - "královnou vtipných tombol". Moc jí za vymýšlení, nakupování, obstarávání i balení cen a moderování obou dílů tomboly děkujeme.

Poděkování patří rovněž všem, kteří se na přípravě shromáždění podíleli, těm, kteří v jeho průběhu pomáhali při doprovodech a organizačním zajištění, roznášeli pohoštění a pomáhali s již zmíněnou tombolou.
Domnívám se, že všichni, kteří na shromáždění přišli, odcházeli spokojeni.
J.P.


Obrázky

Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“
Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“
Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“
Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“
Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“
Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“ Na Oblastním shromáždění naší odbočky byl udělen „Pamětní list“