Muzikoterapie

Publikováno 11.07.2022 12:49 Odbočka Tábor


Obrázek

MUZIKOTERAPIE

Zvuk, hudba a rytmus jsou přirozenou součástí našeho života a zažíváme je každý den. Už v matčině lůně vnímáme zvuky, tep srdce a hlas. Když přicházíme na tento svět, je právě matčin hlas a hlasy nejbližších pojítkem mezi námi a „velkým novým“ světem kolem nás. Hudba k nám neodmyslitelně patří a provází nás od samých počátků lidstva, a to nejen, aby nás těšila, esteticky uspokojovala a kultivovala, ale také aby nám přinášela tělesné i duševní zdraví, pohodu i rozvoj. O blahodárném účinku hudby na psychiku člověka není pochyb. Hudba je schopna vyvolat silné emoce i probudit vzpomínky na prožité události v našem životě.  Je zároveň součástí kolektivního způsobu bytí s ostatními lidmi. Napomáhá pocitu blízkosti a intimity.  U muzikoterapeutické hudby není na prvním místě ani uměleckost a estetický prožitek (i když zažíváme pocity krásna) a ani čistě jen zábava (i když u ní často prožíváme spoustu radosti a uvolnění). Hudba má mnohem hlubší účinek. Díky podpoře města Tábora, které nám z fondu „Zdravého města Tábora“ poskytlo dotaci na Muzikoterapii pro nevidomé a slabozraké občany můžeme zažívat léčivou moc hudby, zvuku a rytmu i my. Na pravidelném kurzu muzikoterapie, která u nás v kanceláři Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Táboře probíhá již od března 2022, jsme si opět zkoušeli další zajímavé a méně známé hudební nástroje. Zajímavé pro uživatele byly jednotónové flétny vyrobené z bezového dřeva, které měli prvně v ruce a o kterých nám paní lektorka Adéla Slachová povídala a blíže nám tyto zajímavé nástroje představila. Také nás zaujaly tzv. Koncovky, což jsou jednoduché bezdírové píšťaly, které vyrábí ručně pan Marek Gonda. Dále jim do ruky lektorka podávala lytofon, metalofon, xylofon a vysvětlovala rozdíly mezi nimi. Kantalu a různé bubínky si také mohli zkoušet a dozvědět se o nich spoustu zajímavých a nových věcí. Na konec lekce nám Adéla přečetla ukázku z pohádky Zlatý květ, kterou bychom si společně na některé z příštích hodin zkusili zhudebnit. Lekce se uživatelům moc líbila a jsou velice nadšeni. V září budeme opět pokračovat. Kdo budete chtít vyzkoušet, neváhejte a hlaste se u nás v kanceláři. Určitě se dozvíte spousty nových věcí a budete mít možnost zkusit si zahrát na nástroje, které jste určitě nikdy ještě v ruce neměli a o jejich názvech častokrát slyšíte poprvé.


Obrázky

Muzikoterapie 1 Muzikoterapie 1
Muzikoterapie 2 Muzikoterapie 2
Muzikoterapie 3 Muzikoterapie 3
Muzikoterapie 4 Muzikoterapie 4
Muzikoterapie 5 Muzikoterapie 5
Muzikoterapie 6 Muzikoterapie 6
Muzikoterapie 7 Muzikoterapie 7
Mazikoterapie 8 Mazikoterapie 8