Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Publikováno 29.10.2019 11:55 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě:  Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Aktualizováno 9.6.2023

Lokalita: mapa

Muzeum loutkářských kultur se nachází v Břetislavově ulici v těsném sousedství hlavního Resselova náměstí, dostupné z autobusové zastávky Tyršovo náměstí.

Možnosti prohlídky: 

Komentované prohlídky pro zrakově postižené, jejíchž součástí je návštěva expozice českého a světového loutkářství s možností prohlédnout, osahat a vyzkoušet si různé druhy loutek používaných v loutkovém divadle. Vedle Spejbla a Hurvínka a dalších českých loutek můžete  poznat, jak funguje třeba i asijské stínové divadlo. Můžete se zde zúčastnit i tematické tvořivé dílny.

Objednávání:  Komentované prohlídky pro nevidomé objednávejte na recepci telefonicky, nebo mailem pouze na pracovní dny pro minimálně 5 členné skupiny.

Kontakt:  +420 569 620 310   puppets@puppets.cz

Otevírací doba:  pondělí až neděle 8:30 – 17:00

Vstupné: komentovaná prohlídka - 200 Kč za skupinu + ZTP a ZTP/P 40  Kč, doprovod zdarma, komentované prohlídky pro skupiny od 5 osob, vzdělávací programy a workshopy pro ZTP – 50 Kč/os. (zahrnuje i vstupné do muzea)

Trasa:

Z hlavního autobusového i vlakového nádraží vede značená cesta cca 1 km (pouze pro osoby s doprovodem). Je možno využít i autobusy MHD. Před vlakovým nádražím, mírně vlevo, se nacházejí tři stanoviště autobusů MHD. Na stanovišti č. 1 nastoupíte do linky 503 směr Na Větrníku a vystoupíte na zastávce Tyršovo náměstí. Odsud budete dále pokračovat proti směru jízdy v přímém směru přes  Školní náměstí, a kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie na Resselovo náměstí, kde se dáte vlevo. Budete pokračovat rovně kolem vchodu do kostela a dalších budov až k pravému hornímu rohu náměstí. Zde přejdete ulici a zahnete vlevo. Vstup do muzea je asi 10 metrů po pravé straně. Vstup do muzea je možno také popsat, jako cca 10 m z pravého horního rohu Resselova náměstí po pravé straně ulice Břetislavova.

Vyhledat spojení 

Přístup k budově a orientace v ní:   

Muzeum loutkářských kultur sídlí v historickém Mydlářovském domě, který se nachází v těsné blízkosti Resselova náměstí v Chrudimi, na ulici Břetislavova č. 74. Tento Mydlářovský dům patří k nejvýznamnější renesančním památkám východních Čech. Své pojmenování získal po Matěji Mydláři, povoláním svíčkaři a výrobci mýdla, který původně gotický dům přestavěl v letech 1573–1577 v renesančním slohu, inspirován svými cestami po Itálii. Stavitel domu není znám, pravděpodobně však byl vlašského původu, tedy z Itálie.

Mydlářovský dům má tři patra, z nichž dvě jsou zdobena lodžiemi s pěti oblouky nesenými toskánskými sloupy. Třetí galerie, zhotovená původně také z pískovce a bohatě zdobená, byla na počátku 19. století ze statických důvodů snesena a nahrazena dřevěnou.

První patro domu zdobí reliéfy stojících a ležících postav. Stojící figury představují symboly zbožnosti, spravedlnosti, opatrnosti a síly, ležící postavy personifikují mír, válku, lásku, poctivost a moc. Pod nimi se na krakorcích nacházejí hlava šaška, býk, sova, jelen, růže a značka IHS. Nade dveřmi je pak vyveden známý novozákonní biblický citát z knihy Janovy, 4. kapitoly a 16 verše: „Bůh je láska, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v něm, Léta Páně 1573“, doplněný monogramem MM (Matěj Mydlář).

Typickým znakem Mydlářovského domu je také minaretové dvojvěží vybudované Danielem Mydlářem, synem Matěje. První věž je pětiposchoďová, šestihranná, s točitým schodištěm, druhá je přistavěna z východní strany, přesahuje první a je zakončena minaretem. Věže bývají označovány jako hvězdárna, nicméně jejich využití pro astronomická pozorování není nijak historicky doloženo.

Posledním majitelem z rodu Mydlářů byl František Mydlář, pravnuk Matěje, jejich příbuzní dům vlastnili až do roku 1765. Posledním soukromým majitelem byl až do roku 1954 Karel Kozlansk, který dům pod nátlakem tehdejších komunistických stáních orgánů odkázal obci. Poté probíhaly rekonstrukce až do roku 1972, kdy v jeho prostorách bylo otevřeno nově zřízené Muzeum loutkářských kultur.

Za vstupními dveřmi se po pravé straně nachází recepce. Pohyb po budově pro objednané skupiny na speciální komentované prohlídky je vždy s průvodcem. Dle domluvy je využíván označený a ozvučený výtah, nebo neoznačené příkré schody.

Webové stránky: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Web s informacemi o objektu: Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi na Wikipedii

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka:  

Vodicí psi do muzea mohou po předchozí dohodě.

WC pro návštěvníky je přístupné v rámci prohlídky.

Informace jsou platné k datu aktualizace.

Fotogalerie:  Zonerama 

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi audiopozvánka