Muzeum Blansko - výstava o skautingu - 15. 6. 2021

Publikováno 15.06.2021 10:29 Odbočka Blansko


Obrázek

Po tři čtvrtě roce proběhla v blanenském muzeu první vernisáž. S omezeními, ale zato s dobrou
náladou, která byla vidět i za skrytými obličeji. Slavnostně byla jako první v roce 2021 otevřena
výstava k výročí uplynutí sto let od registrace prvního z blanenských skautských oddílů. Výstava Buď
připraven! provází skautskou historií od jejího počátku přes několik zákazů a ukončení činnosti až do
současnosti. My si prohlížíme dobové fotografie, ale také unikáty ze sbírky archivu Skautského
institutu.
Muzejníci připravili výstavu ve spolupráci s blanenskými skauty. Obsahovou stránku výstavy si vzal na
starosti Miroslav Martínek, kterému se mezi skauty přezdívá Sid. Kdo by si nechtěl vyzkoušet klobouk
zakladatele Junáka Antonína Benjamina Svojsíka, který prohrál v sázce. K vidění jsou také historicky
cenné prapory, například replika praporu, který věnoval skautům T. G. Masaryk v roce 1920 a jehož
autorem je pravděpodobně Alfons Mucha. Celá výstava představuje otisk historie skautingu v Blansku
díky desítkám pamětníků, kteří přispěli svými artefakty a příběhy.
Všechny místnosti doplňují interaktivní části pro mladší návštěvníky, které navozují atmosféru období.
Naladíte tak v rádiu hudbu i hlášení poválečného rozhlasu nebo vyřešíte skautský kvíz s kresleným
skautským průvodcem. Menší návštěvníky výstavou provádí kreslená postavička, kterou jsme
pojmenovali Kája Bystrá. Káju zajímají všechny výstavy, které se v muzeu odehrávají, a malé návštěvníky
upozorňuje na zábavné prvky a pracovní listy, ve kterých si mohou vytvořit vlastní skautskou klubovnu.
My jsme byli nadšeni a nelitovali stráveného času. Nakonec. Proč taky. Máme se na co těšit. I my jsme
mezi sebou objevili nadšeného skauta, našeho člena Arnošta Buše. A na co se těšíme? Že nám v zimním
období připraví přednášku o svých zážitcích z doby skautování. Už se nemůžeme dočkat.


Obrázky