Musíme jenom chválit

Publikováno 25.06.2019 23:55 Odbočka Kyjov


Obrázek

Pracovníky základní školy v Brně, kteří, aniž by narušili výuku svých žáků, uspořádají v odpoledních hodinách Letní akci nejen pro své žáky současné, či budoucí, ale také pro jejich rodiče, přátele, spřátelené organizace, prostě pro celou velkou veřejnost. A světe div se, oni přijdou!

V nabídce je opravdu bohatý a pestrý program - sportovní a věděcké aktivity, výstavy prací žáků či projektů, digitální dílna či chemická show, táborák a další a mezi těmito trháky je pozvána i naše odbočka, abychom pro přítomné připravili interaktivní show bez kontroly zraku :-) A my se za dvě hodiny nezastavili, přicházeli děti se svými sourozenci, rodiči, pracovníci školy, senioři na vozíčkách a všichni s nadšením zkoušeli poměrně běžné činnosti denního života, ale nyní bez použití zraku, mnohdy bylo třeba vzít na pomoc čich, hmat, sluch či logické uvažování. A to jako proč?

Protože je čekala práce převážně s jemnou motorikou - tlakové válečky, pocitové destičky, petlice různého druhu, hladinka, zvuková střelba, simulační brýle, kompenzační pomůcky. Měli jsme toho s sebou dost, a vše bylo využito a vše vyzkoušeno. Nechyběl obdiv, jak jednoduché činnosti dovedou být neskutečně složité. Maminy měly co dělat, aby podle čichu poznaly koření, které denně používají v kuchyni. Od všech koutů bylo slyšet rozčarování, pokora. 

I když musíme takto daleko cestovat, vždy přijedeme rádi, protože víme, že odvedeme kus dobré práce, která nikde nezapadne, že ti přítomní si odnesou nové poznatky, na které si určitě vzpomenou, když budou stát před problémem, který díky naší osvětě hravě vyřeší.


Obrázky