Minulost a přítomnost Iráku - 23.11.2021

Publikováno 23.11.2021 09:53 Odbočka Blansko


Obrázek
O exotických zemích toho mnoho nevíme. Proto jsme rádi využili zkušeností našeho člena Karla Slezáčka, který strávil celé dva roky v Iráku. Vyprávěl nám o své práci, zvycích, mentalitě a historii této země. Seznámili jsme se i s příčinami války mezi Irákem a Iránem i s důsledky pro obyvatele těchto zemí. Přednáška byla doplněna i informacemi o stavbách, které budovali příslušníci jiných zemí. Prohlédli jsme si fotografie významných historických staveb, mohli jsme si osahat mince nejrůznějších hodnot. Dotazů účastníků besedy bylo mnoho a všechny byly podrobně zodpovězeny. Přednáška se nám velmi líbila a těšíme se na další.             
 
 
 

Obrázky