Mikulášská besídka - 5. 12. 2018

Publikováno 05.12.2018 14:35 Odbočka Blansko


Dne 5. prosince 2018 se konala již v pořadí 23. besídka pro zdravotně znevýhodněné děti. Letos se sešlo 69 dětí se svými učiteli, vychovateli a rodiči.

Součástí tradičního odpoledne bylo vystoupení samotných handicapovaných dětí se svými pedagogy či rodiči. Vždy jsme svědky krásné podívané, nechybí roztomilá vystoupení. Slzičky ukápnou nejen samotným účinkujícím, ale i přítomným rodičům a prarodičům. Poté již naděloval Mikuláš doprovázen čerty a anděly.

V závěru proběhlo vyhodnocení nejlepších výtvarných kreseb. Tentokráte byl vyhodnocen z každého oddělení Speciální školy pro žáky s více vadami jeden výkres (celkem 6 oddělení), každý autor obdržel knihy).

Reprodukovanou hudbu zajišťoval pan Pavel Borek, který již léta je součástí tohoto setkání.

Bez finanční podpory bychom nemohli toto setkání zdravotně znevýhodněných dětí pořádat. Besídka pro handicapované děti je jedinečnou akcí ve městě Blansku, má svoji tradici a děti se svými rodiči i pedagogy se na ni vždy těší.

Cílem je dokázat, že i my, organizátoři, kteří jsme zdravotně handicapovaní, jsme schopni poskytnout svůj čas a prostor pro někoho jiného. A proč nepomoci dětem, zažít ten krásný pocit, že je někdo vnímá, poslouchá a má je rád.


Obrázky