Mikulášská besídka 29.11.2017

Publikováno 29.11.2017 12:13 Odbočka Blansko


Obrázek

Mikulášská besídka 29.11.2017

Ve středu 29. prosince se konala tradiční Mikulášská besídka pro zdravotně znevýhodněné děti v prostorách klubu důchodců v Blansku. Děti se na ni vždycky velmi těší a připravují. Pod vedením a za pomoci svých učitelek, vychovatelek malují obrázky, vytvářejí milá dílka z papíru a barev. Vystavené jsme si je prohlédli a ocenili před zahájením. Hned u prezence děti obdržely občerstvení, které si za pomoci rodičů odnesly. Po slavnostním zahájení byli nejlepší výtvarníci oceněni a první tři dostali malé dárečky na památku. Děti s chutí a radostí společně se  všemi účastníky zazpívaly koledy. Potom už všichni čekali na Mikuláše a jeho pomocníky. Mikuláš přišel, procházel mezi dětmi, poslouchal říkanky a rozdával dárky se sladkostmi a ovocem, které mu podávali pomocníci. Přitom mu pomáhali dobrovolníci ze Synthonu Blansko, kteří se ochotně a rádi do této práce zapojili. Velký úspěch měl i oblíbený tanec, který děti nadšeně a s chutí předváděly. Nakonec se plni dojmů a zážitků všichni rozešli tak, jako v dřívějších létech.

Zapsala: Věra Peterková


Obrázky