Mezinárodní den dětí

Publikováno 08.06.2022 11:29 Odbočka Louny


Obrázek
Dne: 01.06.2022 09:00
Kde: V zahraně MPS

MDD jsme letos oslavili v den tohoto svátku. Počasí nám přálo a účast byla veliká.

Akce se zúčastnilo 21 členů naší organizace, 43 dětí a 19 asistentek, vychovatelek a učitelek ze Spec. ZŠ a 2 hosté. Celkem 85 osob.

Hostem naší akce byla paní ředitelka Spec.ZŠ Mgr.BC Venuše Svobodová a místostarosta Mgr. Vladimír Hons. Panu místostarostovi se naše práce moc líbila, o čemž vypovídá, jeho osobní chvála ale i fakt, že s námi byl po celou dobu akce.

Naše členky upekly bábovky a koláče uvařili čaj a připravili pití pro všechny zúčastněné. Paní učitelky připravili pro děti 10 soutěží, při kterých jim asistovali naši členové.  Naši sponzoři darovali občerstvení, sladkosti na odměny a buřty na opékání.

Děti si tento den užili. Soutěže je moc bavili a po té jsme si všichni opékali buřty na ohníčku. Během opékání paní učitelky vyhodnotily soutěže. Po té byli vyhlášeni nejlepší účastníci, kteří si odnesli krásné ceny a všichni děti dostali dárky ke svému svátku MDD. Nakonec jako sladkou tečku dostali dortík košíček.


Obrázky