Městské muzeum Žacléř

Publikováno 16.01.2019 13:49 Odbočka Trutnov


Obrázek

Nový rok jsme začali kulturou. 10.1.2019 jsme se vydali do Žacléře do Městského muzea. Již po cestě bylo vidět, že Žacléř jsou už opravdu hory, z autobusu bylo vše krasomalebné. Vystřízlivěli jsme při výstupu z autobusu... k muzeu jsme se brodili zavějemi... Ale expozice nám to vše vynahradila. 

Stálé expozici je rozdělena do čtyř částí.

V první se seznámili s dějinami Žacléře a jeho blízkého okolí. Kdy bylo založeno město, kolik názvů mělo, jací významní panovníci město navštívili. Nechybí model představující žacléřské náměstí na samém konci 19. století . Pozoruhodné je, kolik zde fungovalo úspěšných průmyslových podniků. Smutná je vzpomínka na pracovní tábory židovských dívek a zajatecké tábory vězňů, kteří zde byli internování během II. světové války.  

Osobnosti Žacléřska představuje druhá část. Slavného pilota Karla Illnera který létal na slavných letadlech Taube trutnovského konstruktéra   Igo Etricha, sochaře Emila Schwantnera a jeho díla, obrazy Joanna Koehlera či pohnutý život lékaře Hanse Havlička. 

Následuje oddělení věnované dobývání černého uhlí.  Těžkou práci horníků přibližuje velké množství jedinečných  exponátů např. dřevěný důlní vůz, který táhly v podzemí koně, různé nástroje, záchranné přístroje, důlní lampy, ocelová výztuž, Při pohledu na model průřezu dolu si budete moci udělat obrázek o uložení uhelných vrstev, chodbách i svislé jámě. Zajímavé jsou minerály a paleontologické nálezy ze žacléřského podzemí, jakož i sbírka minerálů z Krkonoš a Podkrkonoší. V tomto oddělení si někteří z nás zavzpomínali na vlastní roky minulé, protože i oni pocházejí z hornických rodin.

Ve čtvrtém oddělení na návštěvníky dýchne nostalgie každodenního života minulých generaci. Staré hračky, řemeslné nástroje, nářadí, nábytek, ošacení a mnoho dalších krásných předmětů včetně porcelánových figurek se značkou TP.

Krásná byla expozice Sbírky porcelánu Václava Petiry.


Obrázky