Město Tábor opět podpořilo sportovní aktivity u osob se zrakovou vadou

Publikováno 12.05.2024 11:10 Odbočka Tábor


Obrázek

Plavme choďme a hrajme  je název projektu, který podpořilo město Tábor z projektu Zdravé město. Cílem projektu je zvýšení fyzické aktivity u osob se zrakovým postižením prostřednictvím plavání, chůze s hůlkami (Nordic walking) a hry bowling. Během dubna, května a června probíhal plavecký výcvik v plaveckém bazénu města Tábora pod vedením zkušených plavčíků. Nyní začne kurz Nordic walking, též pod dohledem zkušené lektorky paní Libuše Brázdové. Reakce lidí byli loni velice pozitivní, a proto jsme i letos projekt podali. Město Tábor nás opět vyslyšelo a projekt podpořilo. Jsme rádi, že projekt plní svůj cíl a že se daří osoby se zrakovou vadou aktivizovat a určitě zvýšit zájem o fyzické aktivity. Pro velký úspěch budeme v plavecký kurzech i nadále pokračovat. Kdo budete chtít s námi začít, neváhejte se přihlásit v kanceláři. Další kurz je naplánovaný na podzim, podle znovu otevření plaveckého bazénu. Do bazénu chodíme vždy v pátek od 12:30 do 13:30. K dispozici máme dráhu a zkušené plavčíky. Od kdy kurz začne, dáme vědět. Na hodinách chůze s hůlkami Nordic walking jsme již také udělali minulý rok pokrok a letos nás čekají další lekce. Momentálně domlouváme přesné termíny. Kdo máte o akci zájem, též neváhejte a ozvěte se v kanceláři.


Obrázky

plavecký výcvik plavecký výcvik
plavecký výcvik 1 plavecký výcvik 1