Město Brno

Publikováno 15.07.2020 15:50 Hejčová Alena


Obrázek

Památka k návštěvě: Brno, centrum města Brna

Lokalita:mapa   

Brno je druhé největší město v České republice a bývalé hlavní město Moravy, má přibližně 381 tisíc obyvatel, Leží na soutoku řek Svratky a Svitavy v jižní části Moravy.

Možnosti prohlídky:

TIC Brno nabízí dvě komentované procházky centrem města:

Prohlídková trasa 1. - Nádvoří Nové radnice – Mincmistrovský sklep – náměstí Svobody – kostel sv. Jakuba – Moravské náměstí. Délka 2 hodiny. Místo setkání: nádvoří Nové radnice, Dominikánské náměstí 1.

Komentovaná procházka začíná na nádvoří Nové radnice na Dominikánském náměstí 1. Uprostřed nádvoří stojí kašna z roku 1928. Dnešní podoby nabyla po restaurování v roce 1998. Je nazývaná "Rok", je zdobená kovovou mříží s alegorickými postavami dvanácti měsíců v roce, které si mohou účastníci procházky ohmatat.

Poté se skupina s průvodkyní přesune do Mincmistrovského sklepa, který se nachází právě pod budovou Nové radnice. Je tam možnost posadit se a vyslechnout pár vět o historii Brna a také o Staré radnici. Na tomto místě je také možnost zapůjčit si audioprůvodce s hmatovými obrázky, které jsou popsány v Braillově písmu.

Dalším stanovištěm je časostroj na náměstí Svobody nazývaný též Brněnský orloj. Jeho zvláštností je, že každý den v 11.00 vypadne z jednoho ze čtyř otvorů po obvodu jedna skleněná kulička, kterou si turista, který na ni počká, odnese jako suvenýr. Časostroj byl slavnostně odhalen 18. září 2010 u příležitosti 365. výročí odolání města Brna při švédském obléhání v době třicetileté války, které má připomínat.

Dále je na trase kostel sv. Jakuba – původně románský kostel z počátku 13. století byl později nahrazen kostelem gotickým. Na stavbě se podílel významný stavitel Antonín Pilgram. V roce 1515 byla stavba přerušena požárem, kostel byl dokončen v roce 1592 dostavěním věže. Tento kostel je druhým nejnavštěvovanějším v Brně po katedrále sv. Petra a Pavla.

Procházka je zakončena u plastické mapy města Brna. Je to "obraz", zasazený v "rámu" s doplňujícími texty v češtině, angličtině, němčině a Braillově písmu. Bronzová plastika ukazuje, jak vypadalo Brno v roce 1645 v době obléhání švédskými vojsky. Mapa se nachází na Moravském náměstí od roku 2010 a zvláště nevidomí návštěvníci města Brna tuto plastiku ocení.

Prohlídková trasa 2. – Nádvoří Staré radnice  – Mečová ulice – průchod Staré radnice – Zelný trh – Petrov nebo Denisovy sady – Šilingrovo náměstí. Délka 2 hodiny. Místo setkání: nádvoří Staré radnice u kašny, Radnická 8.

Procházka začíná na nádvoří Staré radnice. Stará radnice je nejstarší a nejzajímavější světská stavba v Brně. Její věž je vysoká 63 m a každoročně na její ochoz vystoupí tisíce návštěvníků. Průvodkyně účastníky seznámí s historií Staré radnice a popíše také její funkci v současnosti.

Skupina se pak přesune asi 20 m na ulici Mečovou, kde si vyslechne první ze zajímavých pověstí, která se váže ke Staré radnici.

Dalším stanovištěm je průchod Staré radnice, který je známý tím, že u stropu je zavěšen krokodýl a na zdi visí Birkovo kolo. Ke krokodýlu a kolu se vážou pověsti, které průvodkyně na tomto místě popovídá. A přidá další pověst, která souvisí s portálem Staré radnice. Na tomto místě sídlí také Turistické informační centrum, v němž bude možné si zapůjčit audioprůvodce s hmatovými obrázky, které jsou popsány v Braillově písmu.

Skupina se poté přemístí na Zelný trh, náměstí, na kterém už po staletí probíhají trhy. I v dnešní době najdeme na tomto náměstí prodejce, kteří nabízejí od jara do podzimu čerstvou zeleninu, ovoce, vejce, koření a květiny. Dominantou náměstí je kašna Parnas. Náměstí se může pyšnit také tím, že na něm stojí dvě divadelní budovy- Divadlo Reduta a Divadlo Husa na provázku. A nelze také nezmínit, že pod tímto náměstí se nachází rozsáhlý labyrint středověkých chodeb a sklepů, který byl upraven a od roku 2011 je zpřístupněn návštěvníkům.

Dalším zastavením bude katedrála sv. Petra a Pavla – největší kostel v Brně nebo Denisovy sady – pěkný park za katedrálou. V něm stojí monumentální obelisk, který je největším objektem vybudovaným na památku ukončení napoleonských válek.

Procházka bude ukončena na Šilingrově náměstí.

Objednávání: Telefonem, nebo emailem v Informačním centru Brno, Radnická 8. Procházku je možné objednat po celý rok (středa – neděle) pro skupiny 6 až 20 osob. Zde proběhne také platba v den konání prohlídky, případně dle domluvy fakturou.

Kontakt: telefon 542 427 150,  e-mail info@ticbrno.cz

Otevírací doba: denně 09:00 – 18:00

Vstupné: ZTP 50 Kč, ZTP/P 50 Kč a průvodce 50,- Kč

Trasa - popis cesty k místu setkání k prohlídkové trase č.1. - nádvoří Nové radnice, Dominikánské náměstí 1.

Vlakem: od hlavního vlakového nádraží přejít dvoje tramvajové koleje a jet tramvají č. 4 směr náměstí Míru a vystoupit na první zastávce – Zelný trh. Přejít přes tramvajové koleje na protější chodník a dále pokračovat ve směru jízdy podél levé strany budov, minout jednu odbočku vlevo a na náměstí Svobody odbočit vlevo do Zámečnické ulice. Po jejímž projití se dostanete na Dominikánské náměstí, které má tvar čtverce, na jehož protější straně je Nová radnice – místo srazu k prohlídce.

Autobusem: z autobusového nádraží Zvonařka vystoupat po schodech a nadzemním chodníkem stále v přímém směru, průchozím prostředím obchodního domu Vaňkovka projít k dalším schodům - eskalátorům směrem dolů. Po sejití schodů projít podchodem stále v přímém směru a po schodech nahoru do prostoru před hlavní vlakové nádraží. Zde přejít dvoje tramvajové koleje a dále pokračovat dle popisu cesty vlakem.  

Vyhledat spojení   

Popis cesty k místu setkání k prohlídkové trase č.2. - nádvoří Staré radnice u kašny, Radnická 8.

Vlakem: od hlavního vlakového nádraží přejít dvoje tramvajové koleje a jet tramvají č. 4 směr náměstí Míru a vystoupit na první zastávce – Zelný trh. Přejít přes tramvajové koleje na protější chodník a dále pokračovat ve směru jízdy podél levé strany budov. Po cca 30 metrech odbočit vlevo do průchodu budovou, kde se budete držet levé stěny, který dále pokračuje otevřenou Průchodní ulicí. V přímém směru přejdete bez přechodu pro chodce přes ulici Radnickou a dále budete pokračovat stále v přímém směru do dalšího průchodu budovou Staré radnice na její nádvoří, kde se dáte mírně vlevo. Zde se uprostřed nádvoří nachází kruhová kašna – místo srazu.

K místu srazu můžete od vlakového nádraží pohodlně dojít i pěšky – celková vzdálenost je cca 600 m. Popis: před vlakovým nádražím se dáte přímo přes vyznačený přechod pro chodce, dvoje tramvajové koleje a další vyznačený přechod k protější straně budov, kde odbočíte vlevo a na rohu odbočíte vpravo nahoru. Půjdete mírným stoupáním podél pravé přirozené vodící línie ulicí Masarykova cca 300 metrů a za druhou tramvajovou zastávkou přejdete ulici vlevo a projdete průchodem budovou, který dále pokračuje otevřenou Průchodní ulicí. V přímém směru přejdete bez přechodu pro chodce přes ulici Radnickou a dále budete pokračovat stále v přímém směru do dalšího průchodu budovou Staré radnice na její nádvoří, kde se dáte mírně vlevo. Zde se uprostřed nádvoří nachází kruhová kašna – místo srazu.

Autobusem: z autobusového nádraží Zvonařka vystoupat po schodech a nadzemním chodníkem stále v přímém směru, průchozím prostředím obchodního domu Vaňkovka projít k dalším schodům - eskalátorům směrem dolů. Po sejití schodů projít podchodem stále v přímém směru a po schodech nahoru do prostoru před hlavní vlakové nádraží. Zde přejít dvoje tramvajové koleje a dále pokračovat dle popisu cesty vlakem.

Vyhledat spojení

Webové stránky objektu:

TIC Brno

Město Brno    

Poznejte Brno

Encyklopedie Brna

Weby objektů na prohlídkových trasách i pro inspiraci:

Kostel sv.Jakuba

Mincmistrovský sklep v Brně 

Stará radnice  

Katedrála sv. Petra a Pavla

Hrad Špilberk

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Tomáše v Brně  

Červený kostel  

Přístupnost stránek prověřena programem JAWS a NVDA. Přístupnost je vyhovující.

Poznámka:  

Komentované procházky se mohou zúčastnit osoby s vodicím psem.

Na prohlídkové trase 1.: WC zdarma je přístupné na trase v Mincmistrovském sklepě.

Na prohlídkové trase 2.: WC zdarma je přístupné na trase v Tržnici na Zelném trhu

Informace jsou platné k datu zveřejnění.

Fotogalerie Zonerama: 

Prohlídková trasa č.1.

Prohlídková trasa č.2.

Audio pozvánka k přímému poslechu i ke stažení v Mp3


Mp3


SPUSTIT/STÁHNOUT | Prohlídková trasa č.1. audiopozvánka


SPUSTIT/STÁHNOUT | Prohlídková trasa č.2. audiopozvánka