Měsíčník SONS Česká Lípa č. 59 únor 2021

Publikováno 01.02.2021 10:25 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 59 únor 2021

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc únor

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                 + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna  

                                                

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Bohužel stále trvá nepříznivá doba pro naše aktivity.

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství může probíhat v předem telefonicky domluvených časech individuálně na pracovišti, v každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

Osobní kontakty se členy, klienty a uživateli služeb jsme nuceni omezit na nejnižší možnou míru, pouze na úkony nezbytné a neodkladné a pouze v režimu jeden pracovník/ jeden klient a to vždy po individuální telefonické domluvě!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na únor 2021:  

Aktuálně je nouzový stav prodloužen do 14. února, proto společné aktivity neplánujeme. Je možné individuálně trénovat ve zvukové střelbě. Jsme Vám stále k dispozici telefonicky, a pokud bude v našich silách, rádi poradíme nebo pomůžeme.

 

Jednání oblastní rady plánujeme na 22. 2. 2021 od 14h (v případě prodloužení nouzového stavu se jednání neuskuteční a důležité věci probereme telefonicky).

 

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste nikam nechodili a chránili tak sebe a především ostatní!! Při větších potížích telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Haně Merkové, Janu Wanzlovi, Zuzaně Jandové, Romanu Vaňkovi,  Nadě Havlišové, Evě Kořínkové, Marcele Vaňkové

 

Něco pro procvičení mozku: Přidáváním písmen napište co nejdelší slovo, které začíná a končí stejným písmenem L. Slovo ze dvou stejných písmen není. Příklad: M, MÁM, MYOM, MÁLEM, atd. Vyhodnotíme, až se sejdeme v klubovně. Komu by to nestačilo, může zkusit ještě řadu s písmenem K.

 

Informace ze sociální poradny:

Užívání dálnic držiteli průkazu ZTP a ZTP/P

Novela zákona o pozemních komunikacích (z. č. 13/1997 Sb.), která elektronické dálniční známky zavedla, obsahuje i staronovou úpravu § 20a odst. 1 písm. h):

„Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

  1. h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, nebo průkazu ZTP/P, pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.“

Z hlediska zrakově postižených držitelů průkazu ZTP či ZTP/P tedy nedochází k žádné změně.

Informace o elektronických dálničních známkách najdete na odkazu:

https://edalnice.cz/

a z této stránky je možné se proklikat na stránku informující o osvobození některých vozidel, z níž cituji:

„Vozidla přepravující držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. V případě silniční kontroly musí být držitel průkazů ZTP nebo ZTP/P ve vozidle přítomen, jinak se na vozidlo osvobození nevztahuje. Při silniční kontrole bude stačit předložit příslušný průkaz.“

Zdroj: https://edalnice.cz/osvobozeni/

S ohledem na způsob provádění kontroly pomocí kamer zachycujících SPZ a jejich následné kontroly v registru silničních vozidel lze i přes výše uvedený návod doporučit, aby držitel průkazu ZTP či ZTP/P přepravující se po dálnici, vystavil za okénko parkovací průkaz, čímž může předejít nadbytečným kontrolám ze strany policie či celní správy ČR.

Za Sociálně právní poradnu SONS v Praze

Luboš Zajíc