Měsíčník SONS Česká Lípa č. 55 říjen 2020

Publikováno 01.10.2020 10:48 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 55 říjen 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc září

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         15h sportovní den

                                                + sociálně právní poradna

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

Měsíční program SONS CL na říjen 2020:  

  2.10. Sportovní den

  5.10. Kontaktní den pro veřejnost

  7.10. Cvičení na židli, Masáže, Klub 75+, Kolektivní poradenství, Mozaika

  9.10. Sportovní den

12.10. Sbírka Bílá pastelka, Kontaktní den pro veřejnost

13.10. Sbírka Bílá pastelka

14.10. Sbírka Bílá pastelka

          Cvičení na židli, Masáže, Křížovky, Kolektivní poradenství

15.10. 11h Jednání oblastní rady a revizní komise

16.10. Sportovní den – stolní hry pod vedením manželů Slaninových

19.10. Kontaktní den pro veřejnost 

21.10. Cvičení na židli, Velké klubové setkání, Kolektivní poradenství,

          Trénink paměti

23.10. Sportovní den

26.10. Kontaktní den pro veřejnost

28.10. Státní svátek – klubovna zavřená

30.10. Sportovní den

Srdečně blahopřejeme:  p.p. Augustinu Audyovi, Ireně Vránové, Jaroslavu Chalupovi, Jiřině Pavlíčkové, Jakubovi Řehořkovi, Františku Duchoňovi, Barbaře Kubíčkové

Akce, které proběhly: Hned první sobotu proběhla kvalifikační soutěž v simulované střelbě z pistole a optické pušky. Děkujeme všem účastníkům za dodržování hygienických opatření. Dále děkujeme sponzorovi Natuře Vodňanský za srnčí maso, ze kterého paní Maruška Černá a manželé Chalupovi připravili oběd a pohoštění. Poděkování patří i všem organizátorům a pomocníkům z řad zaměstnanců a hlavně manželům Slaninovým, kteří nejen, že zajistili zábavu pro čekající soutěžící, ale pomohli při prezentaci a vlastním průběhu soutěže.

Sportovní hry na Myslivnách byly tentokrát jednodenní a přizpůsobené fyzickým možnostem účastníků. Trojboj – hod diskem, hod koulí, hod oštěpem zajistil opět předseda AC Česká Lípa pan Karel Trejbal s pomocnicí Jindřiškou. O pohoštění a ceny se postarala paní Hana Horák Doskočilová. Využili jsme snad poslední sluneční den babího léta k možnosti na výlet do přírody a byl skutečně povedený.

 

Prosíme: všechny naše členy o pomoc při organizování sbírky Bílá pastelka. Informace získáte u Mgr. Ludmily Chalupové.

Informujeme: od října do konce roku budou na odbočce získávat praktické zkušenosti studentky VŠ UJEP a VOŠ.

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v lékařských ambulancích a lékárnách. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Při vstupu na odbočku použijte dezinfekci, která je pro Vás připravená na stolku naproti hlavním dveřím a platí nošení roušek v celé budově, proto si je nezapomínejte nosit. Prosíme, abyste se při setkávání zdrželi blízkého kontaktu s druhou osobou, neobjímali se apod.

Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste na odbočku nechodili a chránili tak sebe a především ostatní !!!

 

Od 1. 10. 2020 bude na odbočce pracovat nová sociální pracovnice Mgr. Ilona Šolínová, která přebírá sociálně právní poradenství po Ing. Miroslavu Šetkovi, který jí přislíbil ještě do konce března pomoc. Přejeme nové člence našeho pracovního kolektivu spokojenost a radost v nové práci. Moc děkujeme Ing. Šetkovi za to, že se zasloužil o zavedení odbočky v České Lípě a nikdy neodmítl pomoc pro zachování poradenské služby.

 

Dovolte mi, abych za sebe Mirkovi moc poděkovala, protože byl a je stále mým vzorem a věřím, že i nadále bude rád jezdit na odbočku a předávat své zkušenosti a znalosti.

Mirku, děkuji Ti za to, že jsem se s Tebou mohla v životě potkat. Lída

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Změna lékaře (praktika, odborníka).

Nařízení vlády stanoví, že registrujícího praktického lékaře má mít pojištěnec dostupného v dojezdové době 35 minut. Při pobytu mimo trvalé bydliště (delší návštěva, dovolená) existuje řešení. Lékař vás může ošetřit v rámci tzv. nepravidelné péče. Tu vykáže k úhradě vaší zdravotní pojišťovně na zvláštním dokladu. Postup praktičtí lékaři znají. Protože lékař nemá potřebnou dokumentaci o vás, nemůžete chtít nějaká  potvrzení o zdravotním stavu nebo předepsat léky, které pravidelně berete. V případě registrujících lékařů můžete uplatnit své právo na výběr nového jednou za 3 měsíce. Lékař může odmítnout zaregistrovat nového pacienta z důvodů a) bylo by překročeno únosné pracovní zatížení, b) vzdálenost místa pobytu pacienta by neumožňovala praktickému lékaři výkon návštěvní služby. Při odmítnutí převzetí do péče, by vám měl lékař  vydat písemný doklad se zdůvodněním.