Měsíčník SONS Česká Lípa č. 54 září 2020

Publikováno 24.08.2020 14:52 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 54 září 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek             tel.: 603 935 436 – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc září

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         15h sportovní den

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na září 2020:  

  2.9. Cvičení na židli, Masáže, Klub 75+, Kolektivní poradenství, Mozaika

  4.9. Sportovní den a příprava na střeleckou soutěž

  5.9. Organizování kvalifikační střelecké soutěže Zlatý střed

  7.9. Kontaktní den pro veřejnost

  9.9. Cvičení na židli, Masáže, Křížovky a kvízy, Kolektivní poradenství,

         Výtvarná dílna

11.9. Sportovní den

14.9. Kontaktní den pro veřejnost

16.9. Cvičení na židli, Masáže, Novinky z časopisů Zora a Obzor

18.9. Sportovní den – stolní hry pod vedením manželů Slaninových

21.9. Kontaktní den pro veřejnost 

22.9. Sportovní den na Myslivnách (jednodenní pobyt)

23.9. Cvičení na židli, Masáže, Obalův (hudební koutek),

        Kolektivní poradenství, Mozaika, 14h Jednání oblastní rady

25.9. Sportovní den

30.9. Cvičení na židli, Masáže, Kolektivní poradenství,

        Velké klubové setkání

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Martě Kloučkové, Jaroslavě Strakové, Miroslavě Wortnerové, Haně Špačkové

Akce, které proběhly: Na odbočce proběhl konkurz na místo sociálního pracovníka, kterého se zúčastnily tři zájemkyně. Od 1. 10. 2020 nastupuje na tento post na plný úvazek Mgr. Ilona Šolínová.

 

Připravujeme: Sportovní hry na Myslivnách budou tentokrát jednodenní a přizpůsobené fyzickým možnostem účastníků (i sranda soutěže). Objednáváme autobus, využijte možnosti na výlet do přírody.

V plném proudu je příprava rekondice v Horní Světlé na Lužance v termínu od středy 4. listopadu do úterý 10. listopadu 2020. Zaměříme se na vycházky, hry a tentokrát na přípravu jednoduchých receptů v rámci sebeobsluhy. Přihlášky u Mgr. Ludmily Chalupové.

 

Nabízíme: nevidomým masérům možnost praktikovat své masérské služby na odbočce.

 

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v lékařských ambulancích a lékárnách. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Při vstupu na odbočku použijte dezinfekci, která je pro Vás připravená na stolku naproti hlavním dveřím a je možné, že bude opět platit nošení roušek i v menších kolektivech, proto si je nezapomínejte nosit. Prosíme, abyste se při setkávání zdrželi blízkého kontaktu s druhou osobou, neobjímali se apod. Věřím, že to bude těžké po tak dlouhém odloučení, ale jde nám všem o zdraví.

Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste na odbočku nechodili a chránili tak sebe a především ostatní !!! Pokud máte zájem o dezinfekci pro vlastní potřebu, vyžádejte si ji u Jarušky Strakové nebo volejte Janě Řehořkové.

Pokud máte v souvislosti s koronavirem nějaké nejasnosti, rád Vám je Ing. Mirek Šetek vysvětlí.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

  1. Držitelům průkazu ZTP/P umožňuje zákon nárok na slevu 200 Kč měsíčně na provoz telefonu pevného nebo mobilního. Poskytovatelé telefonních služeb k tomu většinou přidávají ještě další vlastní slevu, hlavně při kombinaci s dalšími službami jako internet nebo televizní signál. Je dobré si zkontrolovat při každém vyúčtování, zdali Vám uvedenou slevu 200 Kč zaúčtovali.                      
  2. Držitelům průkazu ZTP/P je umožněno cestovat s průvodcem, který neplatí jízdné. Jedná se o vlaky, autobusy meziměstské i MHD a metro. Průvodcem může být kdokoliv, i vodicí pes nebo dítě starší 6-ti let. Někteří řidiči nebo průvodčí z neznalosti nutí nevidomé, aby je doprovázel průvodce. Máte právo na průvodce, ale je Vaším rozhodnutím, zda si poradíte sami či průvodce potřebujete. Průvodce nesmí dělat držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P.