Měsíčník SONS Česká Lípa č. 53 srpen 2020

Publikováno 06.08.2020 13:14 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 53 srpen 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek             tel.: 603 935 436 – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc srpen

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         15h sportovní den i pro veřejnost

                                              (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                         

                                                                                      

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Připomínáme: Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace bylo pro období od 25. července 2020 od 00:00 hod. nadále přistoupeno k opětovnému zavedení zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, v některých epidemiologicky závažných situacích v nejvíce zasažených částech republiky. Od pátku 24. července 7:00 platí v Libereckém kraji povinnost nosit roušky ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v lékařských ambulancích a lékárnách. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Při vstupu na odbočku použijte dezinfekci, která je pro Vás připravená na stolku naproti hlavním dveřím a je možné, že bude opět platit nošení roušek i v menších kolektivech, proto si je nezapomínejte nosit. Prosíme, abyste se při setkávání zdrželi blízkého kontaktu s druhou osobou, neobjímali se apod. Věřím, že to bude těžké po tak dlouhém odloučení, ale jde nám všem o zdraví.

Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste na odbočku nechodili a chránili tak sebe a především ostatní !!! Pokud máte zájem o dezinfekci pro vlastní potřebu, vyžádejte si ji u Jarušky Strakové nebo volejte Janě Řehořkové.

Pokud máte v souvislosti s koronavirem nějaké nejasnosti, rád Vám je Ing. Mirek Šetek vysvětlí.

 

Měsíční program SONS CL na srpen 2020:  

  3.8. Kontaktní den pro veřejnost

  5.8. Cvičení na židli, Mozaika (jak jsme přečkali koronavirové měsíce)

         Kolektivní poradenství, Křížovky

  7.8. Sportovní den

10.8. Kontaktní den pro veřejnost

12.8. Cvičení na židli, Klub 75+, Kolektivní poradenství, Výtvarná dílna

14.8. Sportovní den

17.8. Kontaktní den pro veřejnost

19.8. Cvičení na židli, Novinky z časopisů Zora a Obzor, Kolektivní pora-  

        denství, 14h jednání oblastní rady                                      

21.8. Sportovní den

24.8. Kontaktní den pro veřejnost 

26.8. 9h Masáže p. Merková, 10h Obalův (hudební koutek),

        11h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

28.8. Sportovní den

31.8. Kontaktní den pro veřejnost

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Janě Řehořkové, Blance Janečkové, Ing. Miroslavu Šetkovi, Pavlíně Markové, Monice Mydlářové,

 

Akce, které proběhly: Poznávej své město – po dlouhé době jsme se konečně sešli a využili jsme celkem tří společných vycházek v centru města, abychom si připomněli trasy, zopakovali si chůzi s bílou holí a chůzi ve dvojicích, prohlédli si opět hmatové mapy, popsali obchody na trasách, případně i nakoupili a vycházky jsme vždy zakončili posezením v cukrárně.

 

Připravujeme: Kvůli koronaviru jsme zrušili rekondici v Chotěboři, ale byla by škoda, kdybychom si přeci jenom někam nevyrazili, proto připravujeme rekondici v našich oblíbených Lužických horách na chatě Lužanka, kde už to známe a není to tak daleko od našich domovů. Dotaci jsme dostali pro 13 uživatelů (hlavně pro ZTP/P), ale může nás jet více. Termín od středy 4. listopadu do úterý 10. listopadu 2020. Zaměříme se na vycházky, hry a tentokrát na přípravu jednoduchých receptů v rámci sebeobsluhy.

Prosím zájemce, aby se přihlásili během srpna v klubovně, protože podle počtu účastníků teprve připravíme rozpočet (platí se ne za jednotlivce, ale za nájem chaty, čím víc nás pojede, tím bude cena menší).

 

Nabízíme: pro rozšíření činnosti na odbočce nabízíme pracovní příležitost na pozici sociálního pracovníka vysokoškoláka (případně dokončené bakalářské vzdělání) se zaměřením sociálně právním.

Uzávěrka pro zaslání životopisu a dokladu o nejvyšším vzdělání v oboru na email pokorna@sons.cz je do 15. 8. 2020.

Dále nabízíme nevidomým masérům možnost praktikovat své masérské služby na odbočce.

 

Věřme, že to nejhorší už máme za sebou. Přesvědčili jsme se, že vztahy mezi námi lidmi nejsou zdaleka tak špatné a dokážeme být ohleduplní, solidární a poslušní. A to je pro nás všechny velkým povzbuzením.

Těšíme se na Vás.

 

A ještě poznámka nakonec: děkuji všem, kteří mě v mé nelehké zdravotní situaci povzbuzují. Moc si toho vážím a moc se na Vás všechny těším.  Léčba snad zabírá a tak věřím, že na podzim už budu zase mezi Vámi. Lída