Měsíčník SONS Česká Lípa č. 52 duben - červenec 2020

Publikováno 01.07.2020 19:52 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

    č. 52 duben - červenec 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek             tel.: 603 935 436 – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Jak jste byli telefonicky a na webové stránce odbočky informováni, od 13. 3. 2020 až do odvolání byly na odbočce na základě rozhodnutí Vlády ČR všechny plánované akce zrušeny. Pracoviště bylo dočasně uzavřené. 

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství probíhalo na pracovišti v omezeném režimu vždy v pondělí v době od 13:00 do 16:00 hod za podmínek dodržování všech preventivních opatření a všichni pracovníci byli dostupní na mobilním telefonu a e-mailu. 

V souvislosti s ukončením nouzového stavu Vládou ČR oznamujeme, že chod Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (dále jen „SONS“) se pozvolna vrací do standardního režimu. Vzhledem k ochraně seniorů, začnou naše aktivizační služby setkáváním v terénu a procházkami po městě pro připomenutí tras a zjištění změn, proto věnujte pozornost dočasné změně v úředních hodinách.

Dočasné úřední hodiny platné do konce července:

Pondělí:       9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                                                 + sociálně právní poradna     

Úterý:         Zavřeno

Středa :        10 – 14:00h  aktivity v terénu, klubovna bude zavřená

Čtvrtek:      Zavřeno 

Pátek:         9 – 13h pouze trénink zvukové střelby a showdownu

Pravidelné aktivity v klubovně zahájíme až v srpnu.                          

                                                                                      

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na červen a červenec 2020:  

15.6. Kontaktní den pro veřejnost

19.6. Zvuková střelba a showdown (pro uživatele do 50 let)

22.6. Kontaktní den pro veřejnost

24.6. Vycházky po České Lípě – parčíky u OD Andy

        sraz kolem 10hod u laviček u OD Andy (počkáme na příjezdy MHD)

26.6. Zvuková střelba a showdown + sociálně právní poradna

         13h Jednání oblastní rady     

29.6. Kontaktní den pro veřejnost + sociálně právní poradna

 1.7. Vycházky po České Lípě – obchody v ul. Jindřicha z Lipé a náměstí

        sraz kolem 10hod u laviček u OD Andy (počkáme na příjezdy MHD)

 3.7. Zvuková střelba a showdown

 7.7. – 24.7. DOVOLENÁ

27.7. Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

29.7. Vycházky po České Lípě - obchody v Sokolské ul. a klášterní zahrada,     

        sraz kolem 10hod u laviček u OD Andy (počkáme na příjezdy MHD)

31.7. Zvuková střelba a showdown

Od srpna se těšíme na společná setkání v klubovně, a protože v červenci ještě nebude velký klub, pošleme Vám měsíční program na srpen tištěný poštou nebo emailem.

Bohužel jsme neměli příležitost společně popřát oslavencům v době karantény, proto dodatečně srdečně blahopřejeme těm, kteří v tomto období slavili narozeniny:

v dubnu p.p. Marcele Farářové, Alžbětě Markové, Vlastě Reichertové, Marii Černé, Marii Mohauptové;

v květnu p.p. Olze Žďárské, Zuzaně Duchoňové, Ing. Ladislavu Drahorádovi, Miroslavu Kaiserovi, Zdence Novotné;

v červnu p.p. Anně Sváčkové, Boženě Novákové, Jiřímu Novotnému, Růženě Valešové, Věře Kosové, Drahoslavě Lankové, Jiřímu Kadlecovi

a v červenci oslaví narozeniny p.p. Marta Kaucká, Mgr. Ludmila Chalupová, Iva Audyová, Božena Skořepová, Jitka Kozáková.

 

Akce, které proběhly: Bohužel nám pandemie nedovolila se scházet a to zejména s lidmi seniorského věku, takže jsme se snažili povzbuzovat Vás alespoň telefonicky.

 

Připomínáme: Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně.

Po telefonické domluvě si můžete na odbočce vyzvednout dezinfekční sprej na ruce.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

1) Příspěvek státu na pobyt v lázních: Podle ministryně pro místní rozvoj dostanete na minimálně 6 nocí pobyt v lázních včetně procedur 40 % příspěvek, maximálně však 4 000 Kč. Mělo by to přispět k rychlejšímu rozjezdu lázeňské péče u nás.

 

2) e- recepty na občanský průkaz: Od 1. 6. 2020 nemusíte v lékárnách ukazovat a lovit ve svém mobilu esemesku s e-receptem  poslaným od lékaře, ale stačí Váš občanský průkaz a lékárník si vyhledá ve Vašem lékařském záznamu onen nevydaný e-recept a lék Vám vydá. Pro nás špatně vidící a nevidomé to je velká výhoda. Zkuste to při nejbližší příležitosti.

 

Věřme, že to nejhorší už máme za sebou. Přesvědčili jsme se, že vztahy mezi námi lidmi nejsou zdaleka tak špatné a dokážeme být ohleduplní, solidární a poslušní. A to je pro nás všechny velkým povzbuzením.

Těšíme se na Vás.