Měsíčník SONS CL č.35 listopad 2018

Publikováno 02.11.2018 12:37 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 35 listopad 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h  

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2018:  

 1.11. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

 2.11. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 5.11. Kontaktní den pro veřejnost

 6.11. Klubovna je zavřená (provozní důvody)

 7.11. 10h Obalův koutek, 11h Výměna zvukových knih,

         12h Kolektivní poradenství

 8.11. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

 9.11. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

12.11. Kontaktní den pro veřejnost

13.11. Klubovna je zavřená (provozní důvody)

14.11. 10h Trénink paměti, 11h Kolektivní poradenství

          12:30h Odjezd do Prahy na turnaj v Othello – pro přihlášené 

15.11. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

16.11. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

19.11. Kontaktní den pro veřejnost   

20.11. Klubovna je zavřená (provozní důvody)

21.11. 10h Klub 75+, 12h Mozaika, 14h Jednání oblastní rady

22.11. 8:30h Masáže p. Merková, 10h Rukodělné činnosti

23.11. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

          10h – 15:30h Stolní hry ligový turnaj Syllabatim

24.11. Sobota - 10h Workshop v Centru textilního tisku – skládání origami             

           vstupné 30 Kč pro přihlášené (přihlášky do 21.11. v klubovně)

26.11. Kontaktní den pro veřejnost

27.11. 10h Nácvik čtení bodového písma

28.11. 10h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

29.11. 9:30h Masáže p. Hešková, 10h Mozaika

30.11. 9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli.

Nově jsou také kdykoliv k dispozici různé stolní hry pro nevidomé.      

Sportu zdar!!!

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Ester Doležalové, Drahomíře Lecnarové, Marii Pohořalé, Haně Heškové, Julii Černé, Haně Lukášové, Mgr. Barboře Šetkové, Evě Kadlecové

Akce, které proběhly:

V pátek 12. října opět navštívili naši odbočku manželé Slaninovi a představili nám další stolní hry upravené pro osoby se zrakovým postižením – Othello, královskou a brazilskou dámu, vzducholoď a královskou zahradu.  Jako trénink paměti jsme si zahráli hru 5 sekund. Při hře jsme se hodně nasmáli a zároveň i poučili. Už se těšíme na příští setkání.

Ve středu 17. října proběhla celostátní sbírka Bílá pastelka. Na naší odbočce se do prodeje pastelek zapojilo pět dvojic. Celkový výsledek bude oznámen prostřednictvím médií a na webových stránkách www.bilapastelka.cz. Všem pomocníkům moc děkujeme!

V pátek 19. října jsme navštívili Centrum textilního tisku v České Lípě, kde v rámci otevření nové prohlídkové trasy pro nevidomé na vodním hradě Lipý připravili workshop „Tvoření z ovčí vlny“ a „Základy aromaterapie“.

Připravujeme: Čas plyne jako voda a než se člověk otočí, budou tu Vánoce. Letos z důvodu čerpání dovolené našich zaměstnanců připravujeme vánoční besídku již na středu 12. prosince. Těšíme se na Vás.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny: (informace Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha):

Poplatek za pohotovostní lékařskou službu

V současné době zůstal v platnosti jediný regulační poplatek, a to za využití pohotovostní lékařské služby včetně pohotovosti zubní. Tento poplatek činí 90 Kč. Od poplatku jsou osvobozeny děti v dětských domovech nebo v jiných zařízeních ústavní péče, děti v péči pěstounů či poručníků. Dále pojištěnci v hmotné nouzi, kteří se prokáží potvrzením o pobírání dávky v hmotné nouzi ne starším třiceti dnů, pojištěnci v pobytových sociálních službách, kterým nezbývá po uhrazení poplatků za stravu a pobyt v těchto zařízeních více než 800 Kč; i tito pojištěnci musí doložit potvrzení ne starší třiceti dnů, vydá jim je poskytovatel sociálních služeb. Poplatek také neplatí ten, u něhož lékař pohotovostní služby shledá, že jeho zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci.

Poskytovatel pohotovostní služby je povinen regulační poplatek vybírat, na žádost pojištěnce či jeho zákonného zástupce je povinen o jeho vybrání poskytnout doklad a poplatek využít na provoz či modernizaci zdravotnického zařízení.