Měsíčník SONS CL č.30 červen 2018

Publikováno 01.06.2018 13:59 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 30 červen 2018

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

Úterý:        9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

Středa :     9 – 16h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9 – 15h 

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

 

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

 

Měsíční program SONS CL na červen 2018:  

 1.6.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown

 4.6.  Kontaktní den pro veřejnost

 5.6.  Klubovna je zavřená – beseda v DPSS

 6.6.  10h Obalův koutek, 12h Čtení ze ZORY

 7.6.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Rukodělné činnosti

 8.6.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown        

11.6.  Kontaktní den pro veřejnost     

12.6.  10h Stolní hry

13.6.  10h Prezentace deskových her – pan Jaroslav Slanina

14.6.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Rukodělné činnosti

15.6.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

18.6.  Kontaktní den pro veřejnost

19.6.  10h Nácvik čtení bodového písma

20.6.  10h Trénink paměti, 14h Jednání oblastní rady

21.6.  8:30h Masáže p.Merková, 10h Výtvarná dílna

22.6.  9h - 15h Sportovní den – šipky, zvuková střelba, showdown 

23.6.  Sobotní akce na zámku ve Stvolínkách + prezentace odbočky

25.6.  Kontaktní den pro veřejnost

26.6.  10h Květinový koutek

27.6.  10h Velké klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství

28.6.  9:30 Masáže p. Hešková, 10h Předprázdninový úklid klubovny

29.6.  Klubovna zavřená z důvodu účasti na 17. Krajských sportovních hrách zdravotně postižených ve Splavech 29. 6. a 30. 6. – informace a

přihlášky získáte v klubovně, doprava autobusem z České Lípy.

 

Dále zveme každé úterý od 15h na bowling do klubu Honda, každou středu před desátou hodinou do klubovny na cvičení na židli a každý den v provozních hodinách klubovny si můžete zajezdit na rotopedu.

Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p.  Anně Sváčkové, Boženě Novákové, Jiřímu Novotnému, Karlu Ježkovi, Věře Kosové, Drahoslavě Lankové, Miroslavu Růtovi, Jiřímu Kadlecovi

 

 

 

Akce, které proběhly:

S bílou holí pro Bílou pastelku -  osvětová akce, kterou připravili naši členové a studenti ze SOU a SOŠ Lipa pro občany České Lípy.  Bohužel nepřízeň počasí zřejmě způsobila, že byl menší zájem. Tak odhadem jsme napočítali asi kolem stovky návštěvníků u stánků. Přihlížející a posluchači byli i na lavičkách před OD ANDY a mnozí se zastavovali především při vystoupení nevidomé zpěvačky paní Blanky Janečkové. Na trať se vydalo pouze 38 odvážlivců, takže loňský počet ušlých metrů s bílou holí nebyl ani zdaleka dosažen, natož překročen. Přesto si myslíme, že měla akce význam. Touto osvětou jsme se zviditelnili a podle rozhovorů s některými příchozími i podali užitečné informace o kompenzačních pomůckách a možnostech pomoci osobám, které ztrácejí zrak. Nejvíce zaujali psi ze střediska výcviku vodicích psů z Jinonic, které přivezly jejich cvičitelky. 

Slavnosti Lužickohorských luk -  Naše oblíbené Lužické hory nás ani tentokrát nezklamaly. Slavnosti Lužickohorských luk na Myslivnách nám nabídly smyslové poznávací hry, poznávačku dvaceti rostlin, možnost vlastního tvoření z pediku, výroby potisků na tašky a vlastní návrh na připínací placku. Vycházka po lukách s odborným výkladem o kvetoucích a chráněných rostlinách byla velice zajímavá. 

Tvoříme duší - V sobotu 19. 5. 2018 jsme se zúčastnili na zámku v Zákupech  regionálního projektu Tvoříme duší 2018. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje připravilo již XIII. ročník tohoto setkání na zámku. V rámci akce jsme prezentovali naši odbočku a měli možnost shlédnout program hendikepovaných umělců. Součástí byla i prohlídka zámku.

Více informací o uskutečněných akcích naleznete na našich webových stránkách.

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Výhody plynoucí z průkazu osoby se zdravotním postižením – 2. část

(citace informací  Mgr. Luboše Zajíce ze sociálně právní poradny SONS Praha):

„(2) Osoba, která je držitelem průkazu ZTP, má nárok na

  1. a) výhody uvedené v odstavci 1 (viz. květnový měsíčník),
  2. b) bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
  3. c) slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.“

 

Připomínáme: možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2018 osobně v klubovně nebo na účet odbočky: 245479558/0300 a do zprávy pro příjemce připište členský příspěvek a Vaše jméno. Děkujeme.

Připravujeme a zveme: na stanování ve Stvolínkách u Chalupů. Nástup v neděli 1.7. v odpoledních hodinách, zakončení ve středu 4.7. výletem na hrad Houska. Během stanování společná posezení, stolní hry a hry v přírodě, koupání v bazénu se slanou vodou, večerní grilování se zpěvem. Spaní ve vlastních stanech, stravování společné, sociální zázemí.

Ti, kteří by měli zájem jen o denní aktivity, můžou každý den přijet vlakem z České Lípy v 8:33h do Stvolínek a odpoledne nebo večer se vrátit domů.

Bližší informace získáte na tel.:778 768 394, přihlášky v klubovně.