Měsíčník SONS CL č.3 2016

Publikováno 29.02.2016 13:42 Odbočka Česká Lípa


Začíná: 01.03.2016
Končí: 31.03.2016
Kde:

            Měsíčník  SONS  CL                 

                                                                                    

                                                      č. 3  BŘEZEN  2016                               

       

 OO SONS, Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa

                   Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

                   Mgr. Ludmila Chalupová

                  Jana Řehořková

                  Zuzana Duchoňová

  • Trvale nabízíme: -sociálně právní poradenství

                               -aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               -půjčování zvukových knih

                               -předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí  9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                                   sociálně právní poradenství, mimoklubová činnost     

                     Úterý     ZAVŘENO  mimoklubová činnost      

                    Středa    9 – 15h

                    Čtvrtek   9 – 13h

                    Pátek      9 – 15h

  • Program na březen 2016:   

      1.3.  14h Bowling v HONDA klubu

      2.3.    9h Cvičení na židli, 10h Trénink paměti, 11h Svět kolem nás

              13h Kurz angličtiny pro začátečníky   

      3.3. 9h Jízda na rotopedu

             9:30h Masáže p. Hešková, 9:30h Solná jeskyně        

      4.3.  9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu  

      7.3.  16h  Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu)

      8.3.  14h Bowling v HONDA klubu

      9.3.    9h Cvičení na židli, 10h Klub vaření, 11h Novinky ze ZORY  

              13h Mozaika                 

     10.3.   8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na rotopedu, 9:30h Výtvarná dílna

     11.3.    9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

     14.3.   16h Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu)

     15.3.   14h Bowling v HONDA klubu  

     16.3.   9h Cvičení na židli, 9:30h Obalův koutek (setkání s fujarou,vstupné 10,-Kč)

               11h Beseda o Rumunsku - p. Mareš (české menšiny)

               13h Kurz angličtiny pro začátečníky

     17.3.    9h Jízda na rotopedu

                9:30h Masáže p. Hešková, 9:30h Výtvarná dílna

     18.3.    9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu   

     21.3.   16h Plavání (sraz v hale plaveckého stadionu)    

     22.3.   14h Bowling v HONDA klubu

     23.3.   9h Cvičení na židli, 10h Klub zdraví, 11h Literární klub - velikonoční tradice

                12h Pletení pomlázek, 14h Jednání Oblastní rady odbočky

     24.3.   8:30h Masáže p. Merková, 9h Jízda na ortopedu

               10h Poznáváme své město (sraz u OD Banco)

     25.3.    Svátek  – klubovna je zavřená

     28.3.    Svátek  – klubovna je zavřená

     29.3.    14h Bowling v HONDA klubu

     30.3.    9h Cvičení na židli, 10h Trénink paměti, 11h Novinky ze ZORY

                 13h Velké klubové setkání

     31.3.    9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p. Hešková

    

 

  • Srdečně blahopřejeme: p.p. Markétě Říhové 37 let, Františku Kořínkovi 76 let, Raineru Ritschelovi 65 let, Ing. Haně Petrášové 67 let, Zdeňkovi Machovi 67 let, Marii Suché 83 let, Ludmile Raušerové 71 let, MUDr. Miladě Medřické 72 let

 

  • Informujeme: V únoru se v klubovně uskutečnila beseda o Číně. Přednášející paní Mgr. Jaroslava Novotná nám poutavě vyprávěla o cestě po Číně a s mnoha zážitky se ani nestihla v omezeném čase podělit, proto jsme se domluvili, že k nám v dubnu ještě jednou zavítá. Kdo jste v únoru nemohl přijít, pamatujte na to a nenechte si to ujít. Její barvité vyprávění vás potěší.

 

Připravujeme: Dvoudenní  rekreační pobyt na Myslivnách (pod Luží) se zabijačkovými dobrotami a exkurzí do soukromého pivovaru ve Cvikově v termínu od 8.4. (odjezd z CL - pátek v odpoledních hodinách) do  9.4.2016  (příjezd do CL opět v odpoledních hodinách)  Cena bude upřesněna podle počtu přihlášených. Podrobnější informace a přihlášky získáte v klubovně od Mgr. Chalupové.

 

 

      Oblastní odbočka SONS v České Lípě