Měsíčník SONS CL č.14 BŘEZEN 2017

Publikováno 07.03.2017 14:18 Odbočka Česká Lípa


            Měsíčník  SONS  CL                 

                                                                                    

                                                      č. 14  BŘEZEN 2017                               

 

  OO SONS ČR,z.s.; Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa; www.sons.cz

                          Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

                          Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

                          Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

                          Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

  • Trvale nabízíme: - sociálně právní poradenství

                               - aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               - půjčování zvukových knih

                               - předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí 9 – 12h 14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

                     Úterý   9 – 12h   15 – 17h odpolední mimoklubová činnost     

                     Středa 9 – 15h       

                     Čtvrtek  9 – 12h   13 – 16h odpolední mimoklubová činnost     

                     Pátek    9 – 15h      

 

Program na březen 2017:

      1.3.    9h Cvičení na židli, 10h Klub 75 a více, 12h Trénink paměti, 13h Mozaika

      2.3.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková

               10h Výměna zvukových knih       

      3.3.    9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu  

      6.3.   Kontaktní den pro veřejnost

      7.3.   10h Nácvik práce s kompenzačními pomůckami

              15h Bowling v klubu Honda

      8.3.   9h Cvičení na židli, 10h Klub vaření – Bc.Barbara Kubíčková                     

              12h Svět kolem nás

       9.3.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

               13h Plavání

               19h Úsměvy Zdeňka Trošky – zábavné talk show s písničkami

               Simony Klímové, vstupné 250,- Kč

     10.3.   9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

     13.3.   Kontaktní den pro veřejnost

     14.3.   10h Nácvik čtení bodového písma – Bc.Jitka Fajmonová

               15h Bowling v klubu Honda

     15.3.    9h Cvičení na židli, 10h Literární klub, 13h Jóga

     16.3.    9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková, 10h Stolní hry

     17.3.    9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu   

     20.3.   Kontaktní den pro veřejnost,

     21.3.   10h Poznáváme své město – hmatová mapa na náměstí T.G.Masaryka

               15h Bowling v klubu Honda

     22.3.    9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 11h Zahradnický koutek

               13h Beseda o Srí Lance – Mgr.Jaroslava Novotná          

     23.3.    8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Solná jeskyně

                13h Plavání         

      24.3.     9h Jízda na rotopedu

                 10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

       27.3.   Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

       28.3.   10h Nácvik práce s kompenzačními pomůckami

                 15h Bowling v klubu Honda

      29.3.    9h Cvičení na židli, 10h Kolektivní právní poradenství, 11h Mozaika

                 13h Velké klubové setkání

      30.3.    9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková, 10h Květinový koutek

      31.3.    9h Jízda na rotopedu

                 10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu 

  

  • Srdečně blahopřejeme: p. Františku Kořínkovi 77 let, Raineru Ritschelovi 66 let, Ing. Haně Petrášové 68 let, Zdeňkovi Machovi 68 let, Marii Suché 84 let, Ludmile Raušerové 72 let, MUDr. Miladě Medřické 73 let

 

  • Informace pro členy odbočky: Na odbočce probíhá od ledna výměna členských průkazů. Prosíme všechny členy, kteří ještě nemají nový průkaz, aby se dostavili na osobní návštěvu do klubovny a vzali s sebou stávající členský průkaz.  Pokud se někdo nemůže z vážných důvodů dostavit, informujte nás telefonicky a dohodneme se na vhodném řešení. Při výměně je možné také uhradit členský příspěvek na rok 2017.

 

  • Připravujeme: Opět připomínáme, že Mgr. Šetková organizuje pobyt u moře v Caorle v termínu od 17.6. do 25.6.2017. Informace pro zájemce jsou v klubovně.

 

      Oblastní odbočka SONS ČR, z.s. v České Lípě