Měsíčník SONS CL č.13 ÚNOR 2017

Publikováno 02.02.2017 16:27 Odbočka Česká Lípa


            Měsíčník  SONS  CL                 

                                                                                    

                                                      č. 13  ÚNOR  2017                               

 

  OO SONS ČR,z.s.; Červeného kříže 2563, 470 06 Česká Lípa; www.sons.cz

                          Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394

                          Bc. Barbara Kubíčková        tel.: 603 935 436

                          Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

                          Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

  • Trvale nabízíme: - sociálně právní poradenství

                               - aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

                               - půjčování zvukových knih

                               - předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

  • Otevřeno: Pondělí 9 – 12h 14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností    

                     Úterý   9 – 12h      

                    Středa 9 – 15h       

                    Čtvrtek  9 – 12h   13h – 16h odpolední mimoklubová činnost     

                    Pátek    9 – 15h

       

 

Program na únor 2017:

      1.2.    9h Cvičení na židli, 10h Beseda o včelách – pan Milan Kořen

               11h Trénink paměti, 13h Jóga

       2.2.   9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková

               10h Výměna zvukových knih       

      3.2.    9h Jízda na rotopedu

              10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu  

      6.2.   Kontaktní den pro veřejnost

      7.2.   10h Kurz AJ

      8.2.   9h Cvičení na židli, 10h Ukázka mobilních telefonů – paní Jana Smolná                         

              12h Literární klub, 13h Mozaika

       9.2.   8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Výtvarná dílna

                13h Plavání

     10.2.   9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

     13.2.   Kontaktní den pro veřejnost

     14.2.   10h Nácvik čtení bodového písma – Bc.Jitka Fajmonová

     15.2.    9h Cvičení na židli, 10h Obalův koutek, 11h Klub zdraví, 13h Jóga          

     16.2.    9h Jízda na rotopedu, 9:30h Masáže p.Hešková, 10h Stolní hry

     17.2.    9h Jízda na rotopedu

               10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu   

     20.2.   Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

     21.2.   10:30h Prohlídka nové haly na vlakovém nádraží, společný oběd

     22.2.    9h Cvičení na židli, 10h Kolektivní právní poradenství, 11h Masopust

                13h Velké klubové setkání (masopustní masky vítáme)

     23.2.    8:30h Masáže p.Merková, 9h Jízda na rotopedu, 10h Solná jeskyně

                13h Plavání         

     24.2.     9h Jízda na rotopedu

                 10h Trénink zvukové střelby, 13h Trénink show-downu

      27.2.    Kontaktní den pro veřejnost

      28.2.    10h Nácvik práce s kompenzačními pomůckami    

    

  • Srdečně blahopřejeme: p. Tomášovi Zbyňkovi 75 let, Haně Merkové 63 let, Janu Wanzlovi 51 let, Ireně Kráčmarové 77 let, Romanu Vaňkovi 40 let,  Nadě  Havlišové 82 let, Evě Kořínkové 73 let, Marcele Vaňkové 42 let

 

  • Informujeme: V klubovně se můžete přihlásit na lázeňský pobyt v termínu od 18. do 25.dubna 2017 v Kundraticích. Informace získáte u Mgr. Chalupové.

 

  • Připravujeme: Opět připomínáme, že Mgr. Šetková organizuje pobyt u moře v Caorle v termínu od 17.6. do 25.6.2017. Informace pro zájemce jsou v klubovně.

 

  • Hodnotíme: V týdnu od 16. do 21.1.2017 absolvovali naši členové zimní pobyt na horách v Horní Světlé na Myslivnách. Kromě turistických vycházek a činností, které známe z klubovny, vyzkoušeli někteří i jízdu na běžkách.

                  Moc děkujeme paní Haně Doskočilové za to, že nám vyřídila sponzorský dar a    

                  pečovala o nás po celou dobu pobytu. Děkujeme panu Jiřímu Horákovi za to, že

                  nám tak dobře vařil a svážel nám při příjezdu i odjezdu zavazadla a některé méně

                  pohyblivé účastníky. Děkujeme panu Jaroslavu Chalupovi za individuální dopravu

                  k autobusu.

                 Ale především děkujeme sponzorovi panu Marcelu Zenklovi za sponzorský dar,  

                 který nám umožnil bezplatně strávit tak úžasný týden v nádherné zimní přírodě.

 

   

 

 

 

      Oblastní odbočka SONS v České Lípě