Měsíčník SONS CL č. 72 březen 2022

Publikováno 28.02.2022 13:20 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

č. 72 březen 2022

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

              Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na březen 2022:

01.03. Administrativní den

02.03. 09.00h Masáže

          09.30h Cvičení na židli

         10.00h Vyhlášení výsledků soutěže v deskových hrách a předání cen hráčům z České Lípy (Společenství duševních sportů, z.s.)

          11.00h Klub našich vodících parťáků (vodících psů)

           13.00h Kolektivní poradenství

           14.00h Trénink paměti „hádej, kdo jsem?!“

03.03. Administrativní den

04.03. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

07.3. Kontaktní den pro veřejnost

08.03. Administrativní den

09.03. 09.00h Masáže

          09.30h Cvičení na židli

         10.00h Beseda na téma „Pivní březen“ (Něco málo o pivu, soutěž ve vědomostním kvízu z Měsíčníku, ukázka a možnost otestování pivních zrn)

         11.00h Obalův koutek (ve druhém patře OO SONS ČL)

          13.00h Kolektivní poradenství

10.03. Administrativní den

11.03. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

         10.00h Procházka v okolí České Lípy (dle počasí)

14.03. Kontaktní den pro veřejnost

15.03. Administrativní den

16.03. 09.00h Masáže

          09.30h Cvičení na židli

         10.00h Nácvik jógových muder (práce s prsty na
rukou)

          10.30h Klub 75+

          11.30h Kolektivní poradenství

          13.00h Meditace a Jóga (ve druhém patře OO SONS ČL)

17.03. Administrativní den

18.03. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

           13.00h Meditace a Jóga (ve druhém patře OO SONS ČL)

21.03. Kontaktní den pro veřejnost

22.03. Administrativní den

23.03. 09.00h Masáže

          09.30h Cvičení na židli

         10.00h Předčítání časopisu ZORA a Ema

           11.00h Kolektivní poradenství

           13.00h Jednání oblastní rady

24.03. Administrativní den

25.03. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

           13.00h Meditace a Jóga (ve druhém patře OO SONS ČL)

 28.03. Kontaktní den pro veřejnost

29.03. Administrativní den

30.03. 09.00h Masáže

          09.30h Cvičení na židli

          10.00h Velké klubové setkání

          11.00h Kolektivní poradenství

          13.00h Meditace a Jóga (ve druhém patře OO SONS ČL)

31.03. Administrativní den

 

Informujeme: Do našeho programu jsme přidali cvičení meditace a jógy. Na prvním setkání se seznámíte s teorií,
základními principy a plno dalšími zajímavostmi. Ukážeme si jednoduché cviky, které jsou vhodné i pro seniory a osoby se zrakovým znevýhodněním. Cvičení se uskuteční ve vytopené, příjemné místnosti ve druhém patře oblastní odbočky SONS Česká Lípa. A co budete potřebovat? Především pohodlné oblečení,podložku či karimatku. V případě, že nemáte k dispozici karimatku, kontaktujte paní Mgr. Ilonu Šolínovou, která vám ji zapůjčí.

 

 

Upozorňujeme: Členský příspěvek ve výši 150Kč je potřeba uhradit nejpozději do konce března 2022. V případě jakýkoliv nejasností tel. kontaktujte předsedkyni odbočky, paní Janu Řehořkovou. Děkujeme za pochopení a Vaší přízeň.

 

Informace k masážím:

Masáže budou našim členům nadále poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

 

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: Tomášovi Jarošovi, Markétě Burešové, Raineru Ritschelovi, Ing. Haně Petrášové, Jaroslavě Hudečkové

 

 

Něco pro zajímavost

 

Březen má 31 dní a jeho název pochází z rašení bříz a začátkem březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém každoročním oběhu protíná světový rovník a přechází z jižní polokoule na severní. Březen je také měsícem knihy, měsícem internetu a měsícem čtenářů. Je to čas, kdy máme odpočívat, fyzicky i duševně se očistit a čekat na příchod jara a znovuzrození přírody.

V roce 2022 začne jaro přesně 20. března v 16:33 hodin

 

Březnové svátky a významné dny:

 1. pátek v březnu - Světový den modliteb
 2. března (30. února) - Mezinárodní den omylů v kalendáři
 3. března - Den nulové diskriminace
 4. března - Mezinárodní den civilní ochrany
 5. března - Mezinárodní den zásnub
 6. března - Mezinárodní den boje spisovatelů za mír
 7. března - Světový den divoké přírody
 8. března - Den jódu
 9. března - Mezinárodní den žen
 10. března - Světový den ledvin
 11. března - Den Barbie
 12. března - Evropský den památky obětem terorismu
 13. března - Evropský den mozku
 14. března - Světový den muslimské kultury, míru, dialogu a filmu
 15. března - Den pí
 16. března - Mezinárodní den akcí pro řeky proti přehradám
 17. března - Mezinárodní den proti policejní brutalitě
 18. března - Světový den spotřebitelských práv
 19. března - Den svatého Patrika
 20. března - Mezinárodní den nenávisti
 21. března - Mezinárodní den invalidů
 22. března - Světový den frankofonie
 23. března - Světový den divadla pro děti a mládež
 24. března - Světový den štěstí
 25. března - Světový den vrabců
 26. března - Mezinárodní den lesů
 27. března - Mezinárodní den loutkového divadla
 28. března - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace
 29. března - Mezinárodní den zdravého spánku
 30. března - Světový den Downova syndromu
 31. března - Světový den poezie
 32. března - Světový den vody
 33. března - Světový den mimů
 34. března - Světový den meteorologie
 35. března - Den Horské služby v ČR
 36. března - Mezinárodní den za právo na pravdu o hrubém porušování lidských práv a na důstojnost obětí
 37. března - Světový den boje proti tuberkulóze
 38. března - Mezinárodní den nenarozeného dítěte
 39. března - Mezinárodní den památky obětí otroctví a transatlantického obchodu s otroky
 40. března - Mezinárodní den solidarity se zadržovanými a nezvěstnými členy mírových misí
 41. března - Světový den boje proti epilepsii (Purple Day)
 42. března - Světový den divadla
 43. března - Den učitelů v ČR

 

PIVNÍ BŘEZEN

PROČ JE ZROVNA „BŘEZEN“ PIVNÍ?

Pro vysvětlení se vraťme do historie, a to až do 19. století. Na tehdejším konci pivovarské sezóny se navařila a uskladnila speciální várka piva. Ta se připravila dříve, než se venkovní teploty vyšplhaly příliš vysoko, jenž pivu při ležení nesvědčí a následně se uskladnila ve sklepích až do tradičních podzimních oslav.

Období konce pivovarské sezóny se týkalo přelomu zimy a jara, který připadá na měsíc březen (německy März). Tradiční podzimní oslavy jsou známé především v bavorském Mnichovu pod názvem Oktoberfest.

Původní německý výraz Märzen se tak začal užívat v češtině pod pojmem „Březňák“ a nejedná se vlastně o nic jiného, než o historické označení piva uvařeného v měsíci březnu.

ZÁKLADNÍ SLOŽKY PIVA

Pivo se vyrábí po tisíciletí. Ne vždy se však pivo vařilo tak, jak se to dělá dnes. Naši pravěcí předkové předžvýkávali zrnka trav starším a bezzubým. Tato pak kvasila a tak vznikalo první pivo, potažmo chléb. V Mezopotámii už na to lidé šli důmyslněji a začali rozvíjet um vaření piva. V českých zemích byly počátky pivovarnictví v rukou klášterních mnichů. Nejstarší pivovar známe z roku 970 u sv. Jiří na Pražském hradě. To však stále nebylo ani zdaleka pivo, jak ho známe dnes. Třeba takový chmel se do piva začal přidávat až v 15. století.

Od roku 1516 dle německého výnosu Reinheitsgebot se smí pivo vyrábět pouze z těchto surovin: voda, slad, chmel, kvasnice.

V dnešní pokročilé době domácí i profesionální sládci samozřejmě ctí staré tradice. Leckdy však experimentují přidáváním různých zkvasitelných i nezkvasitelných cukrů, ovocných šťáv, koření, mořských řas a dalších surovin, které dělají jejich pivo lepší, čistší, zajímavější.

Základní složky si můžete otestovat během středečního programu dne 9. března 2022.

 

VĚDOMOSTNÍ KVÍZ

1)   Jak se odborně nazývá vědecká disciplína o studiu a výzkumu piva?

 1. a) Pivologie,
 2. b) Zythologie,
 3. c) Sommelierství.

 

2)   Kolik procent může obsahovat podíl vody v pivu?

 1. a) až 20%,
 2. b) 30-60%,
 3. c) až 90%.

 

3)   Jaký název nesou typické kvasnice pro piva typu ležák?

 1. a) saccharomyces pastorianus,
 2. b) cerveza pivos,
 3. c) suchar pastor anus,
 4. d) bifidus essencis.

 

4)   Do roku 2013 si mohl v Rusku pivo koupit kdokoli, tedy i děti nebo nemluvně (pivo nebylo považováno za alkohol). Je to pravda?

 1. a) ano,
 2. b)

 

5)   Co je to cenosillicafobie?

 1. a) druh pivního stylu, který chutná po ovoci,
 2. b) strach z prázdné sklenice piva,
 3. c) obava ze zdražování piva.

 

6)   Ve které zemi se vyrábí nejvíce značek piva na světě?

 1. a) v České republice,
 2. b) v Belgii,
 3. c) v Rakousku.

 

7)   Ve které obci se v blízkosti řeky Labe vaří pivo Březňák?

 1. a) Velké Březno,
 2. b) Krušovice,
 3. c) Malé Polipsy.

 

8)   Jak vzniklo úplně první pivo?

 1. a) chemickou analýzou na vysoké škole,
 2. b) omylem,
 3. c) složitým procesem odvozeným od výroby vína.

 

9)   Kolik vypije průměrný Čech litrů piva za jeden rok (vč. nemluvňat a nezletilých) – mimochodem ve spotřebě na 1 osobu jsme nejlepší na světě?

 1. a) 191,8 litrů (tedy 383,6 lahví), to je 1,05 piva denně,
 2. b) 105,3 litrů (tedy 210,6 lahví), to je 0,57 piva denně,
 3. c) 36,1 litrů (tedy 72,2 lahví), to je 0,19 piva denně.

 

10) Kdy slavíme mezinárodní den piva?

 1. a) druhou sobotu v březnu,
 2. b) první srpnový pátek,
 3. c) prosince.

 

Vyhodnocení kvízu proběhne během středečního programu dne 9. března 2022.

 

Informace a odpovědi na dotazy ze

Sociálně právní poradny SONS

 

NĚKTERÉ DALŠÍ ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ TÝKAJÍCÍ SE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚČINNÉ OD 1. LEDNA 2022

 1. ledna 2022 nabyla účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která přináší podstatné změny v oblasti ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného.

Ošetřovné

Na ošetřovné nově dosáhnou i blízcí příbuzní ošetřované osoby, kteří s ošetřovanou osobou nebydlí ve společné domácnosti. Až do konce roku 2021 byla společná domácnost nutnou podmínkou pro přiznání ošetřovného. Za blízkého příbuzného se považuje předek nebo potomek v přímé linii (rodič, dítě, vnuk a další), sourozenci, manžel, manželka, registrovaný partner nebo partnerka, rodiče manželka, manželky nebo registrovaného partnera či partnerky. U ostatních musí být i po 1. lednu 2022 podmínka společné domácnosti splněna.

Dlouhodobé ošetřovné

U poměrně nového institutu, kterým je dlouhodobé ošetřovné, došlo od 1. ledna tohoto roku k velmi podstatným změnám, které umožní dlouhodobé ošetřovné čerpat většímu množství lidí. U ošetřované osoby musí být splněna podmínka hospitalizace alespoň po dobu 4 dnů, přičemž se počítá první i poslední den hospitalizace (do konce roku 2021 to bylo 7 dnů). Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče vydá zdravotnické zařízení, kde byl člověk hospitalizován v den propuštění z hospitalizace nebo nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost o dávku lze přitom podat nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byla ošetřovaná osoba propuštěna z hospitalizace.

 

JAZYKOVÉ  OKÉNKO

není jen zbytečné slovíčkaření, jak ukazují níže uvedené příklady:

na první laický pohled se třeba zdá, že není rozdíl mezi odmítnutím, vzdáním se a zřeknutím se pozůstalosti. Zdá se, že všechny tři pojmy označují stejné jednání. Jak asi tušíte, není tomu tak. Odmítnout lze pozůstalost bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu ještě před projednáním. Důvodem bude zpravidla její předlužení, tedy převyšuje-li souhrn dluhů hodnotu pozůstalosti. Vzdát se pozůstalosti naproti tomu znamená, že některý z dědiců pozůstalost sice neodmítl, účastní se řízení a vykonává v něm svá práva, ale svého podílu se vzdá ve prospěch jiného spoludědice. Zřeknout se pozůstalosti znamená, že dědic se zůstavitelem za jeho života uzavře písemnou dědickou smlouvu, kde prohlásí, že se svého budoucího dědického práva zříká.

Stejně tak není jedno a to samé stavební parcela a stavební pozemek. Jako stavební parcela se označuje výlučně pozemek evidovaný v katastru nemovitostí podle katastrálního zákona jako „zastavěná plocha a nádvoří“. Stavební pozemek je určený k možnému budoucímu umístění stavby územním rozhodnutím podle stavebního zákona. Stavebním pozemkem tak může být třeba i orná půda, zahrada, sad nebo vinice.

Zápůjčka zastupitelné věci, typicky peněz, může být úplatná i bezúplatná. Výpůjčka je zásadně bezúplatná a týká se konkrétní, individuálně určené věci.

Rozdíl mezi loupeží a krádeží je všeobecně známý. Tak jen krátce: loupež pojmově obsahuje prvek násilí proti jiné osobě, krádež nikoliv. Existuje sice i krádež vloupáním a krádež věci, kterou má okradený na sobě či při sobě, chybí tu ale násilí nebo pohrůžka násilím vůči poškozenému.

K záměně svádí také pojmy nutná obrana a krajní nouze. Zcela zjednodušeně řečeno, nutná obrana je zvláštním zvýhodněným případem širšího pojmu krajní nouze.

Nedorozumění mohou nastat i u soudního řízení. To by si měli vzít k srdci hlavně novináři. V občanskoprávním řízení žalobce podává žalobu na žalovaného, zatímco v trestním řízení státní zástupce podává obžalobu na obžalovaného. V prvním případě soudce nařídí ústní jednání, zatímco v druhém hlavní líčení, případně veřejné zasedání. V prvním případě účastníkovi řízení pomáhá právní zástupce, v druhém obžalovanému obhájce, ačkoliv v hovorové mluvě je to advokát nebo častěji prostě právník. Termín soudce je vyhrazen jen pro soudce z povolání, ti druzí jsou přísedící. Jestliže soud v civilním řízení žalobu odmítne, učiní tak z formálních důvodů, aniž by ji vůbec věcně projednal. Zatímco žalobu zamítne poté, co ji po provedeném dokazování shledá nedůvodnou. V trestním řízení je však v takovém případě obžalovaný zproštěn obžaloby. Odvolání je řádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu 1. stupně k soudu 2. stupně. Dovolání je mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí soudu 2. stupně k Nejvyššímu soudu. Rozhodnutí není „směroplatné“, jak pravila paní Jechová ve filmu Kulový blesk, ale pravomocné (nedá-li se proti němu již podat řádný opravný prostředek) a posléze vykonatelné (uplyne-li marně lhůta ke splnění uložené povinnosti).

Pokud někdo spáchá trestný čin, bude mít co do činění s orgány činnými v trestním řízení, které sdělením obvinění zahájí trestní stíhání – a to napřed jako obviněný, po podání obžaloby jako obžalovaný a nakonec jako odsouzený, je-li pravomocně uznán vinným. Ještě před rozhodnutím o vině a trestu může být trestní stíhání podmíněně zastaveno, také ale může být uložen podmíněně odložený trest odnětí svobody, a skončí-li pachatel nakonec přece jen ve věznici, může být podmíněně propuštěn na svobodu, to vše při splnění zákonných podmínek a se zkušební dobou.

V trestním právu je mladistvý pachatel ten, kdo spáchá trestný čin ve věku od patnácti do osmnácti let a zákonná trestní sazba se mu snižuje na polovinu, naproti tomu nezletilý pachatel do patnácti let věku není vůbec trestně odpovědný. V občanském a rodinném právu se jako nezletilé dítě označuje člověk od narození až do osmnácti let. V pracovním právu je mladistvý zaměstnanec ve věku od patnácti do osmnácti let.

Rozdíl mezi dvěma typy dohod konaných mimo pracovní poměr patrně také není třeba dlouze popisovat. Dohoda o provedení práce se uzavírá na maximálně 300 hodin v kalendářním roce. Dohoda o pracovní činnosti tento limit nemá, ale není možné ji vykonávat v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, tedy v rozsahu vyšším než dvacet hodin v týdnu.

V důchodovém pojištění se může plést vyloučená doba, náhradní doba, dopočtená doba a rozhodné období. Náhradní doba je doba, kdy člověk sice neodvádí žádné pojistné, ale přesto se započítává do potřebné doby pojištění pro nárok na důchod. Tu zákon nazývá zase rozhodným obdobím. Vyloučená doba je zpravidla i  náhradní doba, pokud však tato doba zasahuje do rozhodného období, musí se z této doby vyloučit a díky tomu se nesníží průměr výdělků, z nich se vypočítává výše důchodu, jinak řečeno „nerozředí se“. Dopočtená doba je doba od přiznání invalidního důchodu do doby dosažení důchodového věku bezdětné ženy, platná i pro muže, která se započítává do doby pojištění pro stanovení výše invalidního důchodu.

V dávkách je zase potřeba rozlišit příspěvek na bydlení jako dávku státní sociální podpory a doplatek na bydlení jako dávku hmotné nouze. Uvažované sloučení těchto dvou dávek v jednu zatím nenastalo.

Nový občanský zákoník také například znovu zavedl pojem svéprávnost místo dřívějšího způsobilost k právním úkonům, z dřívějšího dědictví už je zase pozůstalost a jen pro úplné fajnšmekry je informace, že právní úkon nahradil pojmem právní jednání.

Není to tedy úplně jednoduché, a tak se prosím nezlobte na právníky, pokud trvají na přesném vyjadřování, protože oni vám to opravdu nedělají schválně …

BALADA O LISTÍ

Pozoruhodné rozsudky v oblasti sousedských vztahů vynesly východočeské soudy. Podle webu idnes.cz učitel Josef Slavíček před sedmdesáti lety zasadil v Chlumci nad Cidlinou na obecním pozemku alej osmi javorů a později po něm ulice dostala i jméno. Před sedmnácti lety si nový obyvatel na jednom ze sousedících pozemků postavil dům a zřídil si tu japonskou zahradu s bazénem. Časem mu začalo vadit, že listí z aleje padá na jeho nemovitost a podal na město žalobu. 

Nejdříve Okresní soud v Hradci Králové rozhodl, že město musí spadu listí úplně zabránit, což je podle starosty Chlumce nad Cidlinou neproveditelné. „Stromy jsou vysoké patnáct metrů, když fouká, lítá to sto metrů daleko“, uvedl starosta. Jediným řešením by bylo nepřijatelné vykácení aleje.

Krajský soud odvolání města nevyhověl a rozsudek 1. stupně změnil tak, že městu uložil povinnost osm měsíců v roce listí, nažky a větve na nemovitostech žalobce uklízet jednou měsíčně a ve dvou podzimních měsících dvakrát měsíčně.

Rozsudek je tedy pravomocný a vykonatelný. Věc dokonce dospěla už i do stadia exekuce, protože žalobce se domnívá, že město prostřednictvím svých pracovníků neuklízí pořádně. Listí je totiž podle něj nutné uklízet i z okapů a preparovat z každé škvírky. Naštvaný starosta kontroval tím, že pracovníci úklidu tedy budou uklízet pouze a jenom listí javoru a neuklidí ani jediný lísteček jiného rostlinného druhu. 

Občanský zákoník stanoví, že vlastník se má zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a podobně, tzv. imise, vnikají na pozemek jiného souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Právě vybočení z přiměřenosti imisí patrně oba soudy vedl k vydání těchto rozhodnutí.  Přesto jsou na místě pochybnosti. Žalobce před stavbou o spadu listí věděl. Využívá výhody, které alej poskytuje - zpříjemnění okolí stínem, vláhou a krásou stromořadí, ale nevýhodu spočívající ve spadu a úklidu listí snášet nechce. V neposlední řadě by mohly následovat podobné sousedské spory ignorující přírodní zákonitosti.

Město se samozřejmě exekuci brání a podalo dovolání k Nejvyššímu soudu, který zatím nerozhodl. Lze předpokládat, že tato zajímavá kauza bude i poté pokračovat až k Ústavnímu soudu.

 

Použitá Literatura a zdroje

 

https://blog.hubatacernoska.cz/breznove-svatky-vyroci-a-dalsi-vyznamne-dny-a-zajimavosti

https://www.viadelicia.cz/inspirace-jaro/tradicni-brezen/