Měsíčník SONS CL č. 70 leden 2022

Publikováno 20.12.2021 10:48 Odbočka Česká Lípa


   Měsíčník  SONS  CL

   č. 70 leden 2022

                    Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 603 935 436

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

 

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

 

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Ostatní dny dle dohody!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně: Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice: Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Jaroslava Hudečková,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na leden 2022:

03.01. Kontaktní den pro veřejnost

04.01. Administrativní den

05.01. 09:00h Masáže

          10:00h Kolektivní poradenství

         11:00h Oslava Nového roku 2022

06.01. Administrativní den

07.01. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

10.01. Kontaktní den pro veřejnost

11.01. Administrativní den

12.01. 09:00h Masáže

          09:30h Cvičení na židli

          10:00h Beseda na téma Neverbální komunikace

          13:00h Kolektivní poradenství

13.01. Administrativní den

14.01. 10:00h Deskové hry s panem Jaroslavem Slaninou - Společenství duševních sportů, z. s.

17.01. Kontaktní den pro veřejnost

18.01. Administrativní den

19.01. 09:00h Masáže

          09:30h Cvičení na židli

          10:00h Klub 75+

          13:00h Jednání oblastní rady  

20.01. Administrativní den

21.01. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

24.01. Kontaktní den pro veřejnost

25.01. Administrativní den

26.01. 09:00h Masáže

          09:30h Cvičení na židli

          10:00h Velké klubové setkání

          14:00h Kolektivní poradenství

27.01. Administrativní den

28.01. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

31.01. Kontaktní den pro veřejnost

 

Upozorňujeme: Program odbočky se může měnit na základně aktuálních epidemiologických opatření.

 

Žádáme naše členy: O uhrazení členského příspěvku na naší odbočce či bankovním převodem, a to nejpozději do března 2022. V případě nejasností tel. kontaktujte pí Janu Řehořkovou.

Děkujeme za Vaši přízeň.

 

Informujeme: Objednané nástěnné a stolní kalendáře jsou k převzetí na naší odbočce.

 

Informace k masážím:

Masáže budou našim členům nadále poskytovány každou středu. V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám:

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Františku Špačkovi, Bohumile Bečkovské, Miroslavě Doležalové, Janu Lindauerovi, Galině      Grosové, Věře Mirkové, Martinu Grosovi, Karolíně Kubátové, Miluši Wasserbauerové, Marii Říhové

 

Něco pro zajímavost:

 

Novoroční tradice

 • S příchodem Nového roku se dnes pojí burácení ohňostrojů a dělobuchů. Věděli jste ale, že jde o pozůstatek starých zvyků? Naši předkové lomozením vyháněli zlé duchy, kteří si v zimních měsících obzvláště libovali. Na své řádění totiž měli díky dlouhým nocím dostatek času. Tehdy ale lidé používali například práskání bičem.
 • Zlé duchy byste měli „vycinkat“ i ze svého obydlí. Stačí obejít se zvonečkem všechny místnosti a zazvonit v nich. Zní v některé z nich zvonek divně? Pak ji okupují temné síly! Zvoňte tak dlouho, než začne i tam vydávat libí zvuk.
 • Víte přesně, jaký chcete mít nacházející rok a čeho se naopak ráčíte vystříhat? Pak se podle toho 1. ledna (a nejlépe nejen tehdy) chovejte. Jak na Nový rok, tak po celý rok, říká se. Samo sebou se rozumí, že bychom se neměli mračit, hádat se, zkrátka dělat cokoli negativního.
 • Možná jste pilní jako včelky a musíte den co den uklízet, ale na Nový rok se toho vzdejte. Cídění domácnosti je totiž v tento den přísně zapovězeno. Pokud byste zametali, vymetete si štěstí z domu. Pokud už koště do ruky vzít prostě musíte, pak raději nameťte smetí na hromádku do kouta. Jestliže na šňůru pověsíte na šňůru vyprané prádlo (nebo ho tam zapomenete od Silvestra), přivoláte na sebe a své blízké neštěstí, nebo dokonce smrt. Takže nechte pračku odpočívat.
 • Zákaz uklízení ale neznamená, že byste měli zahálet. I to přináší v tento den smůlu. Stejně tak jako dlouhé vyspávání. Jestli vám ale nevadí hrozba získání pověsti lenocha, pak se raději ze silvestrovské kocoviny pořádně vyspěte.
 • Na Nový rok na sobě prostě musíte mít něco nového, pak budete pěkně oblékaná po celý rok. Ale pozor, neutraťte za nový kousek do šatníku všechny peníze. V kapse by vám měla 1. ledna zůstat pořádná suma peněz. Jen tak se vás budou držet po celý rok.
 • Tučné konto vám má zajistit také čočka – rozhodně ji 1. ledna poobědvejte. Tato luštěnina svým tvarem totiž symbolizuje peníze. Vhodné je také pojídat klobásy, uzené nebo přímo selátko (rypáček na talíři přináší štěstí). Pro zajištění hojnosti a štěstí v následujícím roce dobře poslouží také tradiční silvestrovské půlnoční menu – ovar s křenem s jablky.
 • Na hostině by se měla sejít celá rodina. Tedy v případě, že po tom toužíte i během celého roku.
 • Zkuste ukuchtit vánočku a zapéct do ní jeden hrášek. Kdo ho najde, bude mít po celý rok obrovské štěstí.
 • Co naopak nejíst? Je toho dost! Zapomeňte například na kuře, kachnu a další maso s křídly – uletělo by vám štěstí. Stejně tak není vhodné konzumovat rybu – štěstí by uplavalo, nebo „rychlé“ maso, třeba zajíce – štěstí by uteklo.
 • Nikomu nic (pokud to není životně důležité) nepůjčujte ani nic nevynášejte z domu. Jinak by vám v daném roce neustále něco chybělo.
 • Čekáte novoroční hosty? Pak dobře promyslete, koho na kolikátou hodinu pozvete. Prvním, kdo by měl do vašeho domu vejít, by měl být někdo mladý a svěží. Takový pak bude i váš rok. Staří lidé znamenali hádky, mladí štěstí a ti nejmenší pak lásku.

 

Trénink paměti:

 1. Napište „povídku“ nebo příběh (minimálně 7 vět), kde se budou střídat počáteční písmena slov v tomto pořadí: N, P, M, K – např: Naši paměť musíme koncentrovat nebo Národní pedagogické muzeum a knihovna

Trénink paměti společně vyhodnotíme na Velkém klubovém setkání.