Měsíčník SONS CL č. 68 listopad 2021

Publikováno 27.10.2021 15:47 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 68 listopad 2021

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ilona Šolínová          tel.: 603 935 436 - sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek          tel.: 778 768 394 - sociální poradce

Jana Řehořková              tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová          tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h kontaktní den pro veřejnost

    + sociálně právní poradna

Úterý:        administrativní den

Středa :     9       –        15h    sociálně aktivizační služby

                                            +sociálně právní poradna                                                    

Čtvrtek:      administrativní den

 

Pátek:        9      –         15h     sportovní den

                       

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ilona Šolínová

Pokladnice:  Mgr. Ilona Šolínová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl, Marie Říhová

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2021:

 

1.11. Kontaktní den pro veřejnost

2.11. Administrativní den

3.11. 9:00 Masáže

        9:30 Cvičení na židli

       10:00 Návštěva spisovatelky paní Doskočilové

       13:00 Jednání oblastní rady

4.11. Administrativní den

5.11. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

8.11. Kontaktní den pro veřejnost

9.11. Administrativní den

10.11. 9:00 Masáže

          9:30 Cvičení na židli

         11:00 Kolektivní poradenství

         13:00 Oblastní shromáždění

11.11. Administrativní den

  1. 11. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

15.11. Kontaktní den pro veřejnost

16.11. Administrativní den

17.11. Zavřeno - Státní svátek

18.11. Administrativní den

19.11. Deskové hry – manželé Slaninovi (Společenství duševních sportů, z.s.)

          13:00-15:00 Klub stolních her pro veřejnost

22.11. Kontaktní den pro veřejnost

23.11. Administrativní den

24.11. 9:00 Masáže

          9:30 Cvičení na židli

         10:00 Trénink paměti

         11:00 Velké klubové setkání

25.11. Administrativní den

26.11. Simulovaná střelba, show-down, stolní hry

27.11. 10:00 Adventní trhy v Jablonné v Podještědí

29.11. Kontaktní den pro veřejnost

30.11. Administrativní den

 

Program SONS CL se může měnit na základě aktuálních epidemiologických opatření.

 

Upozorňujeme: Od 25. října 2021 do odvolání platí nutnost pobytu a pohybu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, tedy platí povinnost nosit respirátor či nanoroušku ve vnitřních prostorech staveb, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Mění se i pravidla pro prokazování „covidové negativity“, PCR test bude platit 72 hodin, antigenní test 24 hodin, ostatní zde zůstává beze změny, tedy očkování či prodělání nemoci. Testy budou od 1. listopadu 2021 hrazeny jen očkovaným osobám (postačí i první dávka), osobám, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou a dětem do 18 let věku. Ostatní si budou muset test hradit sami.

 

 

Žádáme naše členy: aby uhradili členský příspěvek za rok 2021 na naší odbočce SONS Česká Lípa či bankovním převodem.  Děkujeme za Vaši přízeň.

 

Informujeme: o možnosti zúčastnit se skupinové diskuse na platformě Skype s panem Mgr. Lubošem Zajícem či panem      J. Šnyrychem, a to každé sudé pondělí od 15:00 do 17:00 hodin. Příslušnou skypovou skupinu lze otevřít z internetového prohlížeče po zadání adresy 1url.cz/@prezidentsons.

 

Informace k masážím

Masáže budou poskytovány každou středu:

Paní Merková  (tel. kontakt: 774 276 048)

Paní Hešková  (tel. kontakt: 487 522 240)

 

V případě zájmu se individuálně objednávejte přímo masérkám.

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Ester Doležalové, Drahomíře  Lecnarové, Marii Pohořalé, Haně Heškové, Haně Lukášové,    Mgr. Barboře Šetkové

 

Děkujeme: všem kdo nás podpořil při sbírce Bílá pastelka. Moc si vážíme vaší ochoty pomáhat.

 

 

Kvíz „Co víte o inflaci?“

 

  1. Začněme tím nejzákladnějším. Co to vůbec inflace je?

 

a, Růst směnného kurzu vůči jiné měně (např. euru nebo dolaru), který v důsledku snižuje kupní sílu měny.

 

b, Míra očekávaného zdražování dle predikce České národní banky.

 

c, Růst většího počtu vybraných cen v dané ekonomice, který v důsledku snižuje kupní sílu měny.

 

  1. Víte, kdo inflaci měří a jakou metodiku k tomu používá?

 

a, Český statistický úřad pomocí ankety domácností o jejich příjmech a výdajích.

 

b, Česká národní banka pomocí speciálního součtu objemu peněz v ekonomice.

 

c, Česká národní banka pomocí indexu spotřebitelských cen, kde je více než 450 druhů zboží a služeb, které domácnosti kupují.

 

d, Český statistický úřad pomocí indexu spotřebitelských cen, kde je více než 450 druhů zboží a služeb, které domácnosti kupují.

 

  1. Ceny mohou v ekonomice výjimečně i klesat. Jak se dlouhodobějšímu poklesu cen odborně říká?

 

a, Dekorace

 

b, Deflace

 

c, Demonetizace

 

d, Dezinflace

 

  1. Která instituce je zodpovědná za péči o cenovou stabilitu?

 

a, Ministerstvo financí

 

b, Poslanecká sněmovna

 

c, Vláda

 

d, Centrální banka (ČNB)

 

 

  1. Občas se diskutuje o možných dopadech přijetí eura. Slováci euro přijali od ledna 2009 s tím, že už v roce 2008 měli k euru fixovaný kurz 30,126 koruny za euro. Co myslíte, jak by vyšlo od té doby srovnání inflace v ČR a na Slovensku?

 

a, Češi mají výrazně nižší inflaci.

 

b, Slováci mají o hodně nižší inflaci a celkově stabilnější cenovou hladinu.

 

c, Vývoj inflace v obou zemích je v jednotlivých letech co do výše inflace velmi podobný.

 

 

Kvíz společně vyhodnotíme na Velkém klubovém setkání. Těšíme se na Vás!