Měsíčník  SONS  CL č. 60 březen 2021

Publikováno 26.02.2021 09:53 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 60 březen 2021

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc březen

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                 + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna  

                                                

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Bohužel stále trvá nepříznivá doba pro naše aktivity.

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství může probíhat v předem telefonicky domluvených časech individuálně na pracovišti, v každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

Osobní kontakty se členy, klienty a uživateli služeb jsme nuceni omezit na nejnižší možnou míru, pouze na úkony nezbytné a neodkladné a pouze v režimu jeden pracovník/ jeden klient a to vždy po individuální telefonické domluvě!

 

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na březen 2021:  

Aktuálně je nouzový stav prodloužen, proto společné aktivity neplánujeme. Je možné individuálně trénovat ve zvukové střelbě. Jsme Vám stále k dispozici telefonicky, a pokud bude v našich silách, rádi poradíme nebo pomůžeme.

 

Jednání oblastní rady plánujeme na 22. 3. 2021 od 14h (v případě prodloužení nouzového stavu se jednání neuskuteční a důležité věci probereme telefonicky).

 

Srdečně blahopřejeme: p.p. Tomášovi Jarošovi, Markétě Burešové, Raineru Ritschelovi, Ing. Haně Petrášové, Jaroslavě Hudečkové

 

Připomínáme: březnový svátek žen, i když ho mnozí už neslaví. Škoda, tak alespoň tři vtipy o ženách:

 1. Můj ex mě chtěl ztrapnit před svými kamarády. Řekl o mně, že jsem špatná v No měli jste vidět ten jeho výraz, když s ním ani jeden nesouhlasil.
 2. Koukám se na sebe do zrcadla, jaká jsem přitažlivá a krásná. Jako by mi bylo zase 20 let. V každém případě tohle víno si ještě koupím!
 3. On sbalil pěknou kočku.
  Manželka jemu zase kufry.

 

Něco pro procvičení mozku: Tentokrát budeme hledat slova, která obsahují písmena – tel- na začátku, uprostřed nebo na konci slova. Komu by to nestačilo, může zkusit ještě řadu s písmeny –vod-. Vyhodnotíme, až se sejdeme v klubovně.

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme:

Stále platí povinnost nosit roušky a nově i respirátory. Respirátory (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené chirurgické obličejové roušky budou povinné od čtvrtka 25.2.:

 • v prodejnách
 • v provozovnách služeb 
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče 
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích
 • v prostředcích veřejné dopravy
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.

Minimálně chirurgická rouška povinná od března:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), 
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
 • Výjimku mají například děti do dvou let věku, děti v mateřské škole či děti v dětské skupině.
 • Do konce měsíce lze ještě při procházkách po městě tolerovat šálu nebo domácí roušku.

Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste nikam nechodili a chránili tak sebe a především ostatní!! Při větších potížích telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

Kvůli kolapsu systému zdravotní péče, připravili zdravotníci tuto zprávu pro veřejnost:

 

Přejeme všem hodně zdraví, úsměv na tváři a těšíme se na shledanou.