Měsíčník  SONS  CL č. 58 leden 2021

Publikováno 06.01.2021 10:23 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 58 leden 2021

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

           

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc leden

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                 + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna  

                                                

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Bohužel nastala opět nepříznivá doba i pro naše aktivity.

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství může probíhat v předem telefonicky domluvených časech individuálně na pracovišti, v každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

Osobní kontakty se členy, klienty a uživateli služeb jsme nuceni omezit na nejnižší možnou míru, pouze na úkony nezbytné a neodkladné a pouze v režimu jeden pracovník/ jeden klient a to vždy po individuální telefonické domluvě!

Informaci o způsobu chodu pracoviště najdete na webových stránkách
odbočky a na vstupních dveřích. O změnách vás budeme včas informovat.

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na leden 2021:  

Aktuálně je nouzový stav prodloužen do 22. ledna 2021 s tím, že do 10. ledna 2021 platí stupeň 5 protiepidemického systému PES, proto společné aktivity neplánujeme. Jsme Vám stále k dispozici telefonicky.

 

  1. ledna 2021 od 14h Jednání oblastní rady (v případě prodloužení nouzového stavu se jednání neuskuteční).

 

 

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste nikam nechodili a chránili tak sebe a především ostatní!! Při větších potížích telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Srdečně blahopřejeme:  p.p. Františku Špačkovi, Bohumile Bečkovské, Miroslavě Doležalové, Janu Lindauerovi, Galině Grosové, Věře Mirkové, Martinu Grosovi, Karolíně Kubátové, Miluši Wasserbauerové, Marii Říhové

 

Všem členům přejeme v novém roce hodně štěstí, spokojenosti, lásky a hlavně zdraví a víry, že už bude líp.