Měsíčník  SONS  CL č. 57 prosinec 2020

Publikováno 30.11.2020 16:23 Odbočka Česká Lípa


Měsíčník  SONS  CL

         č. 57 prosinec 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                  tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová              tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc listopad

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                 + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna  

                                                

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství může probíhat v předem telefonicky domluvených časech individuálně na pracovišti, v každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

Osobní kontakty se členy, klienty a uživateli služeb jsme nuceni omezit na nejnižší možnou míru, pouze na úkony nezbytné a neodkladné a pouze v režimu jeden pracovník/ jeden klient a to vždy po individuální telefonické domluvě!

Informaci o způsobu chodu pracoviště najdete na webových stránkách
odbočky a na vstupních dveřích. O změnách vás budeme včas informovat.

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na prosinec 2020:  

 Pondělí 7. a 14.12. - Kontaktní den pro veřejnost

 Středa 2., 9. a 16.12. - Individuální poradenství po telefonické domluvě

 Pátek 4., 11., 18. a 21.12. - Individuální poradenství po telefonické do    mluvě

 

  1. ledna 2021 od 14h Jednání oblastní rady

 

Na odbočce jsou již objednané stolní kalendáře. Vyzvednutí si telefonicky domluvte s paní Zuzanou Duchoňovou.

 

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste nikam nechodili a chránili tak sebe a především ostatní!! Při větších potížích telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Srdečně blahopřejeme:  p.p. Jaroslavě Slejškové, Josefu Škutchanovi,

 Jindřichu Řehořkovi, Aleši Ulrichovi. A na začátku nového roku i Františku Špačkovi.

 

Vzhledem k tomu, že tento rok se nemůže uskutečnit vánoční besídka, přejeme Vám všem krásné a pohodové prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a hlavně pevné zdraví do Nového roku 2021. Těšíme se na osobní shledání a společné posezení u kávičky.