Měsíčník SONS CL č. 56 listopad 2020

Publikováno 04.11.2020 14:56 Odbočka Česká Lípa


 

   Měsíčník  SONS  CL

         č. 56 listopad 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             470 06 Česká Lípa

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             Číslo účtu: 245479558/0300 ČSOB

 

              

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

 

 

Pracovníci a kontakty:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Mgr. Ilona Šolínová            tel.: 603 935 436 – sociální poradkyně    

                                                      a sociálně aktivizační služby

Ing. Miroslav Šetek             sociální poradce

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny: změna pro měsíc listopad

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností                                

                                                 + sociálně právní poradna

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        13h     sociálně právní poradna  

                                                

Čtvrtek:      Zavřeno  

Pátek:        9      –         13h     sociálně právní poradna

 

Bohužel nastala opět nepříznivá doba i pro naše aktivity.

Provozování sociální služby odborné sociální poradenství může probíhat v předem telefonicky domluvených časech individuálně na pracovišti, v každém případě jsou pracovníci v provozní době dostupní na mobilním telefonu a e-mailu a zodpovídají dotazy klientů.

Osobní kontakty se členy, klienty a uživateli služeb jsme nuceni omezit na nejnižší možnou míru, pouze na úkony nezbytné a neodkladné a pouze v režimu jeden pracovník/ jeden klient a to vždy po individuální telefonické domluvě!

Informaci o způsobu chodu pracoviště najdete na webových stránkách
odbočky a na vstupních dveřích. O změnách vás budeme včas informovat.

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na listopad 2020:  

  1. 11. a každé listopadové pondělí - Kontaktní den pro veřejnost
  2. 11. a každou listopadovou středu - Individuální poradenství po
    telefonické domluvě
  3. 11. a každý listopadový pátek - Individuální poradenství po telefonické

                                                   domluvě

 

  1. 11. 14h Jednání oblastní rady

 

Vzhledem ke koronavirové situaci, neplánujeme ani podzimní oblastní shromáždění, proto žádáme členy, kteří ještě nezaplatili členský příspěvek 150,- Kč na rok 2020, aby tak učinili buďto osobně po telefonické domluvě nebo převodem na účet odbočky. Děkujeme.

Zároveň si telefonicky můžete objednat stolní a nástěnné kalendáře a časopisy ZORA.

 

Připomínáme:  Stále platí povinnost nosit roušky a to již i venku. Stále věnujte pozornost ochraně zdraví a zvýšené hygieně. Pokud máte zvýšenou teplotu, kašel nebo jiné příznaky podobné nachlazení, prosíme, abyste nikam nechodili a chránili tak sebe a především ostatní!! Při větších potížích telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.

 

Srdečně blahopřejeme:  p.p. Ester Doležalové, Drahomíře Lecnarové, Marii Pohořalé, Haně Heškové, Haně Lukášové, Mgr. Barboře Šetkové, Evě Kadlecové

Děkujeme: všem našim zaměstnancům, členům oblastní rady, dobrovolníkům z řad členů (panu Duchoňovi, paní Jaroslavě Hudečkové, paní Haně Merkové a paní Bohumile Bečkovské), dále paní Haně Sedláčkové, ZŠ Kravaře, obchodu ve Stvolínkách a praktikantkám za pomoc při organizování sbírky Bílá pastelka. A hlavně děkujeme všem dárcům, kteří i přes nepříznivé společenské dění kvůli koronaviru naši sbírku podpořili.


Tentokrát místo zpráv ze sociálně právní poradny informujeme o užitečné pomoci:

Mimořádná pomoc seniorům 739 357 979 nebo 734 575 554 v pracovní dny od 8h do 15h s nákupem a vyzvednutí léků apod.