Měsíčník SONS CL č. 51 březen 2020

Publikováno 02.03.2020 13:48 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 51 březen 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                               16 – 18h Klub stolních her       

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9      –         16h sportovní den i pro veřejnost

                                              (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                         

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na březen 2020:  

 2.3.  Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

 3.3.  9:30h Beseda pro MŠ

 4.3.  9h Masáže p. Merková, 10h Trénink paměti, 11h Zvukové knihy,       

        12h Kolektivní poradenství, 13h Výtvarná dílna

 6.3.  8:30h Beseda pro ZŠ, 9h - 16h Sportovní den

 9.3. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

11.3. 9h Masáže p. Merková, 10h Klub 75+, 11h Kolektivní poradenství

        12h Mozaika, 13h Výtvarná dílna  

13.3. 9h - 16h Sportovní den

16.3. Kontaktní den pro veřejnost, 14h Jednání oblastní rady

        16 – 18h Klub stolních her

18.3. POZOR ZMĚNA - dopoledne pouze od 9:30h Klub vaření a příprava

        klubovny na odpolední oblastní shromáždění, 13h Masáže p. Hešková

        14:30h Oblastní shromáždění pro všechny členy

20.3. 9h - 16h Sportovní den + Stolní hry – manželé Slaninovi

21.3. Sobotní turistický výlet do Zahrádek – 11h Odemykání Pekla v Karbě

23.3. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

24.3. 9:30h Beseda pro MŠ

25.3. 9h Masáže p. Merková, 10h Obalův (hudební koutek), 11h Velké  

        klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství,

        12:15h odjezd do Prahy na Dědinu na stolní hry (pro přihlášené)

27.3. 9h - 16h Sportovní den

       

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a zapojit se do projektu „Na rotopedu po Českolipsku“ a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli. Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Tomášovi Jarošovi, Markétě Říhové, Raineru Ritschelovi, Ing. Haně Petrášové, Jaroslavě Hudečkové

 

Akce, které proběhly: Přestože je měsíc únor nejkratším měsícem roku, dělo se toho na naší odbočce hodně. Hned na začátku měsíce proběhl výběr psích pokladniček. Týden před výběrem vandalové a zloději jednu velkou psí pokladnu rozbili a vykradli. I tak byla sbírka úspěšná. Děkujeme všem dárcům, kteří naše pejsky „nakrmili“.

Úspěšnou akcí byly opět stolní hry pod vedením manželů Slaninových. Tentokrát se nově hrála dáma - dvě věže a mariáš.

A velice zajímavou a poučnou akcí byla beseda a vyprávění pana Souhrady o pobytu na Aljašce a na Havaji s porovnáváním klimatu, kultury a přírody.

Neméně zajímavé byly i besedy pro děti. V únoru nás na odbočce navštívily děti z MŠ Východní z České Lípy a žáci MŠ a ZŠ z Horní Libchavy.

Více informací získáte na našich webových stránkách.

 

Připomínáme: Naše oblastní shromáždění bude již ve středu 18. března 2020 od 14:30 hod. Žádáme a prosíme všechny naše členy (i ty pracující), aby s tímto termínem počítali a na odbočku přišli v co největším počtu. Chceme v našich nových prostorách prezentovat i nové projekty. Jsou pozváni významní hosté. Je také možné zaplatit členský příspěvek na 2020.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Správní poplatky:

Nedávný pobyt v lázních mě inspiroval ke zmínce o správních poplatcích. Podle zákona o správních poplatcích mohou obce pomocí vyhlášky požadovat místní poplatky. Jedním z nich je poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Od tohoto poplatku je osvobozena osoba s průkazem ZTP/P a její doprovod. Doprovodem není osvobozena od poplatku osoba, pobírající zároveň lázeňskou péči. Nepříjemným je i poplatek za parkování v prostoru lázní, jako poplatek za parkování v prostoru obce, který může být až několik desítek korun za den. Pobyt na 3 týdny nebo měsíc se může prodražit.

K místním poplatkům patří i poplatek za psa. Platí pro štěně starší tří měsíců a může v některých městech dosáhnout až 1 500 Kč/rok. Poplatek se nemusí platit za vodicí psy, neplatí cvičitelé za psy ve výcviku, policejní a vojenští psi atd. Za zmínku stojí počin Ústřední veterinární správy vydáním aplikace, do které můžete vložit údaj vašeho očipovaného psa. Protože přístup do aplikace mají městští strážníci a všichni veterináři, máte pojistku, že zaběhlého psa se podaří snadněji najít. Aplikace má posloužit do doby, dokud nebude centrální registr psů. Stažení aplikace do počítače a přístup k ní je zdarma.

Správním poplatkům se budeme věnovat i příště.