Měsíčník SONS CL č. 50 únor 2020

Publikováno 31.01.2020 10:30 Odbočka Česká Lípa


   

 

   Měsíčník  SONS  CL

       č. 50 únor 2020

 

 

      Oblastní odbočky SONS ČR, z. s.              

 

 

 

 

 

                                                                

Vydává:  SONS Česká Lípa

             Červeného kříže 2563

             tel.: 778 768 394

             Email: ceskalipa-odbocka@sons.cz

             www.sons.cz

             

 

 

 

 

 

Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, z. s. Česká Lípa a jejich příznivců. Je neprodejný.

Kontakty:

OO SONS ČR, z. s.

Červeného kříže 2563

470 06 Česká Lípa

 

Pracovníci:

Mgr. Ludmila Chalupová     tel.: 778 768 394 – vedoucí pracoviště

                                  a koordinátor sociálně aktivizačních služeb

Jana Řehořková                 tel.: 778 768 392

Zuzana Duchoňová             tel.: 778 768 391

Ing. Miroslav Šetek – sociální poradce

Jaroslava Straková

 

Úřední hodiny:

Pondělí:     9 – 12h   14 – 16:30h  kontaktní den s veřejností

                               16 – 18h Klub stolních her       

Úterý:        Zavřeno

Středa :     9       –        16:30h   + sociálně právní poradna  

Čtvrtek:      9 – 12h  

Pátek:        9      –         16h sportovní den i pro veřejnost

                                              (simulovaná střelba, showdown, šipky, stolní hry)                                         

Po předchozí domluvě lze i jindy!

 

Rada oblastní odbočky:

Předsedkyně:  Jana Řehořková

Místopředsedkyně:  Mgr. Ludmila Chalupová

Pokladnice:  Mgr. Ludmila Chalupová

Členové: Mgr. Barbora Šetková, Ing. Hana Petrášová,

             Eva Kadlecová, Zuzana Duchoňová, Jan Wanzl

 

Trvale nabízíme:

- sociálně právní poradenství

- aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením a seniory

- půjčování zvukových knih

- předvádění pomůcek pro osoby se zrakovým postižením

 

Měsíční program SONS CL na únor 2020:  

 3.2.  Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

 5.2.  9h Masáe p. Merková, 10h Klub 75+, 11h Výtvarná dílna,

        12h Kolektivní poradenství

 7.2.  9h - 16h Sportovní den

10.2. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

12.2. 9h Masáže p. Merková, 10h Obalův koutek, 11h Trénink paměti,

        12 Kolektivní poradenství,  

14.2. 9h - 16h Sportovní den + Stolní hry – manželé Slaninovi

17.2. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

19.2. 9h Masáže p. Hešková, 9:30h Klub vaření, 10h Cestopisná beseda o  

        Jamajce - p. Souhrada, 12h Kolektivní poradenství,

        14h Jednání oblastní rady

21.2. 9h - 16h Sportovní den

24.2. Kontaktní den pro veřejnost, 16 – 18h Klub stolních her

26.2. 9h Masáže p. Merková, 10h Veselé historky – p. Bergman, 11h Velké  

        klubové setkání, 12h Kolektivní poradenství,

28.2. 9h - 16h Sportovní den

       

Připomínáme, že v provozních hodinách klubovny si každý den můžete zajezdit na rotopedu a zapojit se do projektu „Na rotopedu po Českolipsku“ a každou středu před desátou hodinou zacvičit na židli. Sportu zdar!!!

 

Srdečně blahopřejeme:

p.p. Haně Merkové, Janu Wanzlovi, Zuzaně Jandové, Romanu Vaňkovi,  Nadě Havlišové, Evě Kořínkové, Marcele Vaňkové

 

Akce, které proběhly: Zimní pobyt v Lužických horách byl tentokrát ve znamení povánoční zotavené, takže vycházka, stavba sněhuláka, hry a společenský večer s kytarou. Domů jsme se vraceli odpočatí a rozveselení s novými silami do nového roku.

 

Připravujeme: Vzhledem k připravovanému X. Celostátnímu shromáždění SONSu, bude naše oblastní shromáždění již ve středu 18. března 2020 od 14:30 hod. Žádáme a prosíme všechny naše členy i ty pracující, aby s tímto termínem počítali a na odbočku přišli v co největším počtu. Chceme v našich nových prostorách prezentovat i nové projekty. Jsou pozváni významní hosté. Je také možné zaplatit členský příspěvek na 2020.

 

Krátké zprávy ze sociálně právní poradny:

Z iniciativy Národní rady zdravotně postižených došlo ke snížení limitu doplatků za kalendářní rok na 500 Kč u dalších kategorií osob. Od 1. ledna 2020 snížený limit platí i u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu. Dále u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. Z této úpravy vyplývá, že se limit 500 Kč nevztahuje na poživatele, kterým je invalidní důchod v I. nebo II. stupni vyplácen. Při překročení limitu 500 Kč je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Ten, kdo chce, aby mu v případě překročení pětisetkorunového limitu mohl být v roce 2000 přeplatek vrácen, a hlavně, aby se mu platby od počátku roku započítávaly, musí o to svou pojišťovnu požádat. K žádosti je třeba posudkem nebo rozhodnutím o invaliditě svůj nárok doložit.